Press "Enter" to skip to content

Yapay Zekâ Fırsat mı Tehdit mi?

Yapay Zekâ Fırsat mı Tehdit mi? Yararlı mı Zararlı mı?

Prof. İbrahim Ortaş

İlk defa duyduğum Uzaktan Kısa Kısa Akademik topluluğunun 7 Şubat 2024 akşamı Zoom üzerinden yaptığı etkinlikte Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz’ın sunduğu “Yapay Zekâ Eğitimde Bir Fırsat mı yoksa Tehdit mi?” 155 no’lu konferans ve sonrasındaki tartışma çok öğreticiydi. Egemen hoca her düzeyde insanın anlayacağı bir ifadeyle yapay zekânın neler getirir, neler götürür konusunu çok net anlattı. Yapay zekâ ile ilgili bilinen ve bilinmeyen yönler ve yapay zekânın ileride olası etkilerinin sorgulanması konusu birçok yönden ufuk açıcıydı. Sunum sonrası çoğunlukla eğitim camiasında konuyu çalışan akademisyenlerin sorduğu sorular ayrıca düşünce dünyamızı zenginleştirdi.

Teknolojiden Beklentimiz Nedir?

Bilimsel bilginin ve teknolojik gelişmelerin toplumun düşünce dünyası üzerindeki etkileri, mesleğimizden de öte bütünlüklü bir dünya analizi için her zaman ilgimi çekmiştir. Üst yapı kurumları olan sosyolojinin tüm alanları, başta yönetim şekilleri ve tamamen altyapıyla ilişkilerini ve bunun eğitim üzerindeki etkilerini ayrıca çok önemserim. Bizler eğitimin teknolojik olanaklarla yaygınlaşması sonucu toplumun daha çok bilgi sahibi olacağını ve aydınlanacağını bekliyorduk. Ancak beklendiği gibi bir etki olmadığı, dünyanın bugünkü ekonomik ve sosyal olarak ayrışmasının aşılamadığı, çatışmaların sürdüğü görülmektedir. Şu ana kadarki gelişmelerde insanların büyük çoğunluğu daha çok teknolojik gereçleri satın alarak kullandılar. Ancak teknolojik gereçlerin arka yapısını bilmeden yalnızca düğmelerine basarak ve/ya gelişmelerden anlık olarak bilgilenerek işlerini sürdürmektedirler. Ancak bu, kişilerin aldığı bilgiyi içselleştirerek, bilgi dağarcığını artırdığı anlamına gelmemektedir. Yapay zekânın da çok küçük fakat yüksek nitelikli veri kullanan ve bilgiye ihtiyaç duyan insanın işini çok kolaylaştırdığı açık bir gerçektir. Pandemi, doğal afetler, deprem ve gökyüzündeki bazı gelişmeleri anlamak için yapay zekâ şimdilik hesaplamalarda büyük destek sundu. Büyük verilerin analizi, sınıflandırması ve grafikleştirerek bütünün anlaşılmasını sağladı. İnsanın biraz hamallığını alarak farklı kişi ve ortamlarda üretilen bilgileri derleyerek bilginin çoğalmasını ve işlenmesinin önünü açtı. Birçok ileri hassas teknoloji, enzim, tabii ilaç vs., ürünün üretilmesini sağladı. Bu anlamda bilgi işleme teknolojileri yapay zekâ dahil çok olumlu kolaylıklar sağlamış oldu.

Yapay Zekâ Öğrenciyi Tembelleştirir mi?

En çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisi yapay zekânın insanın işini elinden aldığı, eğitimde öğrencilerin emek sarf etmeden saniyesinde aradıkları bilgiye ulaştıkları konusuydu. Öğrencinin çalışmadan bilgiyi elinde görmesi ilerisi için yapay zekânın eğitimde bir çıkmaz mı veya fırsat mı olacağı tartışmasını getiriyor. Egemen hoca, yapay zekânın bu anlamda zarar değil yarar getirdiğini, küçük bir çakı bıçağının kullanım durumuyla farklı bir açıdan tanımladı. Benim şahsi düşünceme göre de bilimsel gelişmeler ve üretilmiş olan teknolojinin sonucu insanın ürettiği bilginin makinelere öğretilmesi sonucu yapay zekâ gerçeğinin artık yaşamımızda kaçınılmaz bir yeri vardır. Kaçınılmaz olarak yapay zekâ kısa süre sonra başta eğitim alanında ders işlemeden, değerlendirmeye ve sertifikasyondan diplomaya bugüne kadar bilinen bütün ezberleri bozacağı gerçeği aşikârdır. Diğer alanlarda, hatta bireylerin günlük yaşamında yapay zekâ ile birlikte yaşamak durumunda kalacağız. Bu bağlamda yapay zekâdan korkmak değil, gelişmeleri anlamak, kendimizi disipline ederek, makineyle yarışma yerine patronu olarak onu amaca uygun ‘nasıl yönetiriz’i ve ‘en üst düzeyde yararlanırız’ı düşünmek durumundayız.

Üniversiteler Öncelikle İleri Teknolojiyi
Takip ederek Eğitimdeki Yerini Sürekli Güncellemeli

İletişim teknolojileri, çağın önümüze koyduğu büyük olgu, artık sanayi çağının Endüstri 3 0 ve 4 0 değil, Endüstri 5 0 olduğudur; üst soyutlamaları henüz yapamasa da yapay/yarı organik zekâ ve robotik dijital teknoloji yaşamın her alanında çoklu işlevler görüyor. Konu paradigma değişiminin de ötesinde gelişen teknolojilerin bir arada bilgisayarlarca kontrol edildiği ve koşullara göre kısmen kendiliğinden güncellenebilen yeni dönüşüm durumudur. Konu/olgu sıradan insanların gündeminde olmayabilir. Ancak üniversitelerin doğrudan geleceğin temel ekipmanı ve dönüştürücüsü olarak konunun içinde olmaları gerekmektedir. Hatta bilimsel ve teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin üniversiteleri gibi kendilerini de geçmişte bu konulara hazırlamaları gerekirdi. Sonuçta üniversitelerin gelişmeleri toplumdan önce görmesi ve tartışması gerekir. Şimdilik yapay zekânın nereye evrileceği ve yaşamımızı nasıl etkileyeceğini tam kestiremiyoruz. Ancak yaşam biçimimizin değişeceği açık bir gerçektir.

Çağın Gereklerine Uyum Sağlamamız,
Teknolojiden Yararlanmamız Gerekiyor

Bundan sonra bilgiyi iyi kullanan ve insanın zihin kodlarını deşifre etmiş bir dahi yeni farklılıklar yaratabilir. Bunun ne getirip ne götüreceğini de çok bilmiyoruz. Yapay zekâ yazılımı ve robot teknolojilerindeki gelişmelerin hızı içinde bilmemiz çok da kolay olmayacaktır. Ancak üniversitelerin, yani bilginin üretim ortamını, toplumun ve iktidarların ötesinde izlemesi ve programlarında bu konuya şimdiden yer vermesinde büyük yarar vardır. Yapılması gereken, kaçınılmaz olan teknolojiyle didişmekten çok erken uyum sağlayıp kendimizi de disipline ederek yeni gelişmelerden en etkin biçimde yararlanmayı bilmektir. İleri teknolojiden kopan bir toplumun, ülke veya üniversitenin bir daha kaçan treni yakalaması çok zordur; aksine bizzat treni üretmek, geliştirmek ve insanlık yararına kullanmak gerekiyor .

iortas@cu.edu.tr
https://www.facebook.com/iortas
Twitter: ‏@iortas
Instagram: iortas2018

Prof. İbrahim Ortaş / Görüşler / Bizim Anadolu / 08 Mayıs 2024

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...