Press "Enter" to skip to content

Orman yangınları için öneriler

Kestiler, yaktılar, tamam da; yanan ayanlar için kalıcı önlem önerilerimizi unutmamalıyız!!

Kestiler, yaktılar diyerek haklı-haksız senaryolar yazdık, fakat yakılan ve kesilen yerler için veya yangın öncesi ve sonrası kalıcı önlemlerimiz için bir şeyler yazmadık. Öncekilerin tekrarı olsa da yazmak gerek.

 

Ormanlar kül oluyor.

 

İşte önerilerim:

Öncelikle Anayasa ile fidan dikme zorunluluğu getirilmelidir.

1- Her yapı temel ruhsatı alma sürecinde, yapı büyüklüğüne göre en az 25 fidan dikme koşulu,

2- Her dünyaya gelen çocuk ve okula başlayan çocuk için 5 fidan dikme koşulu getirilmelidir,

3- Meslek Odası ve STÖ’ler tüzüklerine ‘Daha Yeşil Türkiye’ duyarlılığıyla ilgili bir madde ekleyerek; kuruluş yıldönümlerinde “Ağaçlandırma Etkinlikleri’ düzenlemelidirler. Ayrıca Meslek Odalarında, özellikle Orman, Çevre, Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları Odasında yeni üye olan Mühendis ve Mimarlara en az beş ağaç dikme zorunluluğu getirmelidir,

4- Çevre ve Orman Bakanlıkları ve Yerel Yönetimler, Orman, Çevre, Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları Odasıyla, Tema Vakfı ve Doğa Derneklerinin katılımında “Doğa Konseyi” kurulmalıdır ve Ekolojik dengeyi korumaya yönelik ‘Doğaya ve Doğana’ saygılı yasa düzenleme yetkisi bu konseye verilmelidir.

5- Evlenen çiftler 5’er fidan dikim belgesi getirdiklerinde evlilik cüzdanı alabilsin (2002 Dünya gazetesindeki önerim. Vahap Munyar aynı öneriyi 2006’da yapmış).

6- Açık ceza evi mahkumlarının cezaları bitinceye dek fidan dikmeleri yaptırımı getirilmeli,

7- Her 10 hektar alana yangın gözetleme kuleleri, her 5 hektar alana da su vanaları yapılsın,

8- Kamu kurumlarına atanan devlet memurlarına da, ‘özellikle öğretmenlere’, atandıkları bölgede geçerli olmak üzere fidan dikme koşulu getirilmelidir. Hatta özel şirket çalışanlarına da,

Türkiye yanıyor…

 

9- Trafik cezalarına fidan dikme cezaları eklenebilir,

10- Askeri birliklere fidan dikim ve bakım birlikleri de eklenmelidir. Ayrıca Bedelli askerlere askerlik süresince fidan diktirilmelidir,

11- Kentlerin her amatör ve profesyonel sporcusuna fidan dikme zorunluluğu getirilmelidir,

12- Her ihale alandan keşif bedelinin binde 10’u kadar kesinti yapılmalı veya işin hacmine göre en 50 fidan dikme koşulu getirilmeli,

13- İlgili bakanlığın fidan yetiştirme ve ağaçlandırma genel müdürlüğü olmalı, bunun yanı sıra eski genel müdürlükler tekrar açılmalıdır,

14- HES’ler ve altın arayıcılığı ve de yayla yolları durdurulmalıdır. Sadece yoğun ormanlık alanlarına ulaşım yolları yapılmalıdır. Bunun yanı sıra; yüksek gerilim hatlarıyla enerji hatları ve rüzgâr enerji santralları kesinlikle ormanlık alanlardan uzak noktalara taşınmalıdır,

15- Su tutucu barajlarda itfaiye birimleri bulundurulmalıdır,

16- Kolay yanmayan ağaç türleri ile yeni ormanlık alanlar oluşturulmalıdır,

17- Bilindiği gibi ülkemizde kâğıt üretiminin yüzde 97’si ormanlarımızdan sağlanmaktadır. Hiçbir sosyal, siyasal ve ekonomik içeriği olmayan; televole kültürünü içeren haftalık gazete eki ve aylık dergileri baz alalım. Birinci hamur kuşe kâğıttan oluşmuş bu sayısız dergilerin kâğıtları ithal değil, Dalaman Seka Kâğıt Fabrikasından üretilen kâğıtlardır. Yani ormanlarımız ürünleridir. Kesinlikle bu kâğıtların çürümüş ağaçlardan elde edildiğine inanmıyorum!

Derginin bir tanesi ortalama 300 gram gelmektedir. Seka verilerine göre 5 metreküp odundan 1 ton kâğıt elde edildiğine ve bir ton kâğıdın da 17 ağaca eşit 0.0225 hektarlık orman alanı kapladığına göre, yılda bu dergiler aracılığıyla, yani “Televole Yangını” ile ne kadar hektarlık orman alanını yok ettiğimizi hiç düşündük mü!!?? Yangının bu boyutu da, en az rutin orman yangınları kadar tehlikeli olduğunu söylemek isterim.”

18- İslam’ın yeşilini kullanarak, doların yeşili için doğaya ve doğana duyarsızları asla iktidara getirmemeli.

 

evesbere@mynet.com

 

Önceki yazıları»

Şevket ÇORBACIOĞLU / Bizim Anadolu / 8 Ağustos 2021

 

Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Be First to Comment

  Leave a Reply