Press "Enter" to skip to content

Montreal’de İklim Yürüyüşü

Binlerce kişi Montreal’de iklim değişikliğine dikkat çekerek sokakları doldurdu.

Dünya kentlerine koşut olarak Kanada’da, Montreal, Toronto, Kebek Kenti, Sherbrooke ve Halifaks’ta da iklim yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Montreal’de iklim yürüyüşü.

Montreal’deki yürüyüş özellikle gençlerin yoğun olduğu bir toplulukla Mont-Royal tepesi eteklerinde bulunan George-Étienne Cartier Anıtı’ndan başladı.

Sav sözler ve çeşitli müzik eşliğinde yürüyen protestocular, gezegeni korumanın ivediliğine dikkat çektiler ve ‘soluk almak istiyoruz’ diye haykırdılar.

Trudeau’nun karikatürünün bulunduğu pankartta ‘bu bir petrol borusu hattı değil’ diye yazıyor.

İsveçli genç çevreci Greta Thunberg’nin Almanya’daki gösterilere katıldığı dünya iklim değişikliğine karşı Montreal’deki protesto yürüyüşü Wesmount’taki Kanada Krallık Jandarması (GRC) Merkezi önünde sona erdi.

İsveçli genç çevreci Greta Thunberg 2019 yılında Montreal’de 300 bin kişilik bir yürüyüşe katılmıştı.

Yetkililere seslenen 14 yaşındaki bir gösterici, ‘ivedilikle bir şeyler yapılması gerekiyor. Genç olarak öleceğimizden oldukça endişeliyiz’ derken, gösteriyi düzenleyen kuruldan bir gösterici, ‘toplumsal adaleti iklimsel adalete bağlamak istiyoruz’ diye konuştu.

İki çocuğuyla yürüyüşe katılan bir başka gösterici, ‘sağlıktaki kriz önemli elbette, ancak iklim krizi çok daha büyük’ diyerek görüş belirtti.

Paris’te 2015 yılında 197 ülke anlaşmayı imzalamış ve 2016 anlaşma yürürlüğe girmişti ancak gelinen noktada herhangi bir ilerleme olmadı.

‘Sömürgeci yıkıma karşı savaşalım!’

Paris İklim Anlaşması nedir?

Paris’te, Aralık 2015’te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP21) onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016’da 197 ülke tarafından imzalandı.

Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı yayılımının % 55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girdi.

Yürüyüşten görüntüler.

Anlaşma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında BMİDÇS’nin uygulamasını geliştirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın uzun dönemli hedefi küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2° C altında tutulması; ek olarak bu artışın 1,5° C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade ediliyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum yeteneğinin ve iklim direncinin artırılması; düşük sera gazı yayılımlı kalkınmanın sağlanması ve bunlar gerçekleştirilirken, gıda üretiminin zarar görmemesi, diğer bir temel hedef olarak belirtiliyor. Son olarak, düşük yayılımlı ve iklim dirençli kalkınma yolunda parasal akışının düzenli bir biçime getirilmesi hedefler arasında yerini alıyor.

İklim krizinin önüne geçmek amacıyla ülkelerin ortak hareket etmelerini öngören Paris Anlaşması, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmayı, olabilirse 1.5 derecenin altında tutmayı amaçlıyor.

 

Bizim Anadolu / 25 Eylül 2021

Şu haber ve yazılarla da ilgilenebilirsiniz:

 

Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Be First to Comment

  Leave a Reply