Press "Enter" to skip to content

Uygur Türkleri’ne yapılan zulüm Montreal’de protesto edildi

Uygur Türkleri’ne yapılan zulüm Montreal’de protesto edildi

Montreal Türk Kültür Derneği’nce 14 Nisan’da düzenlenen protesto eyleminde Çin’in Uygur Türkleri’ne uygulanan zulüm dile getirildi.

 

 

 

Çin’in Uygur Türklerine uygulamış olduğu sulüm Montreal’de gözler önüne serildi.

 

 

Kerim Şen’in sunduğu etkinlikte, açış konuşmasını Başkan Yardımcısı Şükrü Balcı yaptı ve insanları Uygur Türkleri konusunda duyarlılığa çağırdı.

Kalabalık bir topluluğun katıldığı Uygur Türkleri’ne Çin devletince yapılan zulme duyarlılık gösterilmesi amaçlı günde Montreal Türk Kültür Merkezi ve Davet Vakfı din görevlilerince dinsel konuşma ve dualar gerçekleştirildi.

 

Montreal Uygur Toplumu temsilcisi Bahtiyar Bey Uygur Türkleriyle ilgili bilgi verdi.

 

Concordia Üniversitesi öğrencilerinden Melike’nin Uygur Türkleri’ne yapılan zulme duyarlı kalınmasının bir insanlık borcu olduğunu dile getirdiği günde, Montreal Uygur Türkleri Toplumu temsilcisi Bahtiyar ise hazırlanan görüntülü sunumla hem Uygur Türklerinin kısa tarihini anlattı, hem de Çin devletinin Uygur Türklerine uygulamış olduğu asimilasyonu dile getirerek, Çin’in yaptığının İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin Yahudilere uygulamış olduğu soykırımdan farklı olmadığını bildirdi ve kamuoyunun bu zulmü gözardı etmemesini istedi.

Protesto eyleminde çeşitli bilgiler verilirken kayıp ya da tutuklu olan Uygur aydınlarının fotoğrafları da sergilendi.

 

Görseller için imleyiniz:

Uygur Türkleri için

 

 

 

Bizim Anadolu / 19 Nisan 2019

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...