Press "Enter" to skip to content

Toronto Kaz Dağları için nöbete yatıyor

Toronto Alamos Gold önünde nöbete yatıyor

Ağustos başından beri yoğun protestolara sahne olan Kaz Dağları yağmasına karşı Montreal’den sonra Toronto’da da ses getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kanada Kaz Dağlarıyla Dayanışma Grubu Toronto kolu, bugünden başlayarak Türkiye’de Kaz Dağları’nda altın çıkarmak amacıyla doğayı ve insanların geleceğine ipotek koyan madencilik kuruluşu Alamos Gold’un Toronto’daki şirket merkezi önünde nöbete başlıyor.

 

 

Toronto Alamos Gold önünde nöbete yatacak.

 

Kanada Kaz Dağlarıyla Dayanışma grubu yayınlamış oldukları basın bildirisinde şu olgulara dikkak çekti:

 

“Kanada merkezli altın madeni şirketi Alamos Gold, Türkiye’deki taşeronu Biga Madencilik ile birlikte Kaz Dağları’nda devasa bir açık maden ocağı inşa ediyor. Şu ana kadar şirket 200 bine yakın ağacı katletti. Bu sayı, Alamos Gold’un ve Türk resmi kurumların iddia ettiğinden yaklaşık 20 kat fazla. Söz konusu sahada altın çıkarmak için 20 bin ton siyanür kullanılacak. Şirket projeyi tamamlamadığında büyük miktarda arsenik ve ağır metal bölgedeki toprağı kirletecek; olası bir siyanür sızması halinde ise bu tarihi bölgedeki doğal yaşam yok olacaktır.

 

5 Ağustos 2019 tarihinde, Çanakkale’de toplanan binlerce insan, Kaz Dağları’ndaki maden şantiyesine yürüyüp şirketin Türk hükümetiyle işbirliği içinde yaptığı yağmayı protesto ettiler. Eylemcileri durdurmak için emir alan güvenlik güçlerinin engelleme çabalarına rağmen, binlerce protestocunun ısrarı sonuç verdi ve kapılar açıldı. Eylemciler içeri girdikten sonra, doğanın yağmalanıp talan edilmesine karşı Su ve Vicdan Nöbeti’ni başlattılar. Nöbet, maden şantiyesindeki faaliyetleri fiilen durdurmayı amaçlamaktadır.”

 

Kaz Dağları’ndaki durumun sadece buraya özgü olmadığına dikkat çeken grup, bu tür yıkıcı projelerin Türkiye’nin başka bölgelerinde olduğu gibi Afrika’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya dünyanın bütün coğrafyalarında sürdüğünün altını çizdi.

 

Kanada merkezli maden şirketlerinin dünya madenciliğinin yüzde 75’ini temsil ettiğini gözlenr önüne seren Kanada Kaz Dağlarıyla Dayanışma grubu şu gerçekleri dile getirdi: “Bu şirketler dünyanın birçok köşesinde yerel hükümetlerle işbirliği içinde o ülkelerin doğal kaynaklarını yağmalıyorlar. Bunu yaparken buralardaki düşük emek maliyetlerinden ve hukuki boşluklardan yararlanabiliyorlar. Aynı zamanda bölge halklarına ve özellikle geleneksel topraklarını korumaya çalışan yerli halklara karşı suç işliyorlar.”

 

Hükümetlerin ikiyüzlü davrandıklarını da belirten grup, şöyle devam etti: “Kanada da dahil pek çok hükümetin, bir yandan kendilerini çevre dostu olarak gösterirken, diğer yandan kârlarını artırmak için ormanları katleden, iklim değişikliğini hızlandıran, tarıma zarar veren, suları zehirleyen ve sayısız canlı türünün doğal ortamını yok eden kendi şirketlerine izin vermesi ikiyüzlülüktür.”

 

Kanada halkını dayanışmaya çağıran grup yayınlamış oldukları taleplerinde şunları dile getirdiler:

 

“1. Kaz Dağları’nda çevre katliamına sebep olduğu farklı raporlarla sabit olan Alamos Gold’un, bu birinci derecede deprem bölgesindeki madencilik faaliyetlerini durdurması;

 

2. Türk hükümetinin Alamos Gold’a 13 Ekim 2009’da 10 yıl için verdiği ve 13 Ekim 2019’da sona erecek olan faaliyet ruhsatının hiçbir biçimde yenilenmemesi ya da uzatılmaması;

 

3. Firmanın ve Türk hükümetinin, bu zamana değin Kaz Dağları’nda yürütülmüş olan tüm faaliyetlerin dökümünü tüm şeffaflığı ile kamuoyuyla paylaşması;

 

4. Firmanın bu zamana değin Kaz Dağları’na vermiş olduğu zararı telafi etmesi ve rehabilitasyon planının zaman çizelgeleri ile birlikte detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması.

 

Bizler, sadece Kaz Dağları’nda değil, dünyanın her yerinde doğayı ve kaynaklarımızı katleden sömürücü kapitalist girişimlere karşı geleceğimize ve doğamıza sahip çıkmak için Alamos Gold’un önünde ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ni başlatıyoruz.

 

25 Ağustos 2019 Pazar gününe kadar her gün saat 16.00’da burada buluşacak, bu doğa katliamına karşı taleplerimizin takipçisi olacağız. Herkesi nöbetimize destek vermeye ve Pazar günü saat 13.00’te Dundas Square’da gerçekleştireceğimiz büyük eyleme katılmaya çağırıyoruz.

 

Kaz dağlarından Toronto’ya direniş her yerde!”

 

 

 

Kanada Kaz Dağlari Dayanışması (Toronto) grubuna toplumsal paylaşım ortamında aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://www.facebook.com/CanadaMountIdaSolidarity/?tn-str=k*F

 

Bizim Anadolu / 21 Ağustos 2019

 

Şu haber ve yazılarla da ilgilenebilirsiniz:

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...