Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Dil”

Osmanlıca’nın Türk Toplumuna Yararı Var mı?

Osmanlıca’nın Türk Toplumuna Yararı Var mı?

Aralık ayı başlarında düzenlenen Ulusal Eğitim Çalıştayı (Millî Eğitim Şû’rası) hep yaptığı gibi birtakım önerilerde bulundu. Bunlardan en önemlisi ‘Osmanlıca’ dersi oldu. Tüm liseler için istenen ‘zorunlu Osmanlıca dersi’ kabul görmedi; İmam Hatip Liseleri’nde ‘zorunlu’, diğer liselerde ise ‘seçmeli’ olması kabul edildi.