Press "Enter" to skip to content

Örgütlenme Nasıl Olmalı?

Toplumu bir araya getirebilecek örgütlenme temel taşları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Ömer F. Özen’nin kitaplarının tanıtıldığı 10 Eylül 2022 tarihinde yapılan söyleşide gündeme uzun süre önce gelen yerleşik toplum üyeleri ve son dönemde yerleşen toplum üyelerinin ilişkileri ve örgütlenme sorunu masaya yatırıldı, etkinlikte bulunan toplum üyeleri aralarında görüş alışverişinde bulundu.

Toplumun kendisinin diyebileceği kalıcı bir yerinin olması gereği öne çıkarken tüm toplumu kucaklayabilecek bir merkezle sağlıklı bir örgütlenmeye gidilebileceği görüşü ağır bastı.

Konuyla ilgili konuşmaları izlemek için bağlantıyı imleyiniz:
Bizim Anadolu / 27 Kasım 2022

Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...

Be First to Comment

    Leave a Reply