Press "Enter" to skip to content

Miras Konusunda Yapılması Gereken

Miras Konusunda Türkiye’de Yapılması Gereken İlk İşlemler

Kanada’ya ne kadar uzun süre önce gelmiş ve yerleşmiş olursak olalım, halen Türkiye’de olan köklerimiz akrabalarımız ve bir geçmişimiz bulunuyor.

 

 

 

Bu kökler, bizi manen Türkiye’ye bağlamakla birlikte bir akrabamız ya da yakınımızdan miras kalması, aileye ait veyahut eskiden satın alınmış olan bir gayrimenkulün kiraya verilmesi gibi maddi konularla da bizi maddi şekilde bağlıyor. Bu yazımda bizi manen ve madden Türkiye’ye bağlayan ve Türk ailesi yapısı, kültürü nedeniyle bazen oldukça karmaşık hale gelen “miras” konusundan bahsedeceğim.

 

Aile bağlarının oldukça sıkı, anne-babaların çocuklarını, hatta torunlarını çok uzun yıllar boyunca maddi olarak destekleme eğiliminde olmaları dolayısıyla Türkiye’de “Miras” en çok anlaşmazlığın meydana geldiği konulardan birisidir. Öncelikle Kanada’da yaşarken, Türkiye’deki yakınından miras kalan birisinin aşama aşama yapması gerekenleri özetlemek gerekirse, bunların en başında şüphesiz ki veraset ilamı gelir. Veraset ilamı; düzenleme yetkisi son yıllarda noterlere de verilmiş olmasına rağmen en sağlıklı şekli Mahkemelerden alınmasıdır. Vukuatlı nüfus kayıt örnekleriyle başvuru yapılıp, birkaç gün içerisinde Mahkemeden bu belge temin edilebilir. Veraset ilamı “miras hak sahipliğini ” ve “miras pay oranını” gösteren en önemli ve tek belge olduğundan temin edilmeden hiçbir işlem yapılabilmesi mümkün değildir.

 

Veraset ilamı ardından miras kalan şey gayrimenkul ise bu durumda sıra Tapu Müdürlüğünde yapılacak olan intikal işlemlerine gelir. Gayrimenkul ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde özellikle uzakta yaşayan kişiler için; emlakçı veyahut iş takipçisi gibi insanlara vekâlet vermemelerini öneriyoruz. Zira; miras intikal işlemleri Tapu Müdürlüklerinde titizlikle ve bilen kişilerce gerçekleştirilmesi gereken oldukça önemli bir işlemdir. Tapu siciline yazılan veyahut o anda yanlış yapılan bir işlem daha sonrasında geri döndürülmesi yıllar alan, hatta bazen gayrimenkulün elden çıkmasına neden olan sonuçlar doğurabilir. Bir diğer konu da, Türkiye’ye giderek bu süreci şahsen takip edebilecek zamanı olmayanlar için miras hukuku konusunda uzman bir avukata vekâlet vermek ve bu sayede intikal işlemlerini ve son tapu kayıtlarına göre hangi yasal haklarınız olduğunu öğrenmek açısından kolaylık ve güvenilirlik sağlar. Bir iş takipçisinin yetkilendirilmesi düşünülüyor ise geniş yetkiler içeren bir vekâletname değil, sadece yapılacak işlerin tek tek belirlenerek bu işlemlerle ilgili vekâlet düzenlenmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde sizin adınıza yapılacak işlemleri ve sonuçlarıyla ilgili zarara uğramak ve bu işlemleri geri alamamak söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde avukata vekâlet çıkartma konusunda da avukatla ayrıntılı olarak görüşüp yapılması istenen işlemler belirlenmeli, eğer dava açılması istenilen bir durum varsa, genel dava vekâletname ile birlikte aynı zamanda yapılacak intikal işlemlerinin sınırlarını belirleyen işlemleri içeren maddeler vekâletnameye eklenmelidir.

 

Unutulmamalıdır ki; miras ve gayrimenkul her daim ince ayrıntıları olan ve dikkatle ele alınması gereken meselelerdir. Bu nedenle vekâletname aşamasından başlayarak işlemlerin her aşamasında, işleminizi yapacak olan kişi ya da profesyonelle sıkı bir iletişim içinde olmayı ve dikkatli hareket etmeye özen göstermeniz sizin için en iyisi olacaktır.

 

Sorularınız için: av.mervebahadir@gmail.com

 

 

 

Av. Begüm Merve ERTUĞRUL

 

 

Begüm Merve Ertuğrul / Bizim Anadolu / 29 Ağustos 2017

 

 

Paylaşın, dostlarınızın da haberi olsun…

 

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...