Press "Enter" to skip to content

Mahmut Tanal’dan yasa önerisi

Mahmut Tanal’dan yasa önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Makal: “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız gurbette kaderine terk edilmemeli!”

 

 

 

 

 

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, yurtdışında yaşayan yurttaşların Türkiye’ye kendi aracıyla, kesin dönüş yaptığında karşılaştıkları araç ÖTV-KDV sıkıntısına ilişkin 2 ayrı yasa önerisi verdi. Tanal, “20 yıl ve daha fazla süre vatanından uzak kalarak çalışan, emekli olan, kişisel çabalarıyla edindiği aracına Anavatanına kesin dönüş yapması halinde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödemek zorunda kalması hakkaniyetli değildir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, yurtdışında en az yirmi yıl çalışarak emekliliğe hak kazanan Türk yurttaşlarının ülkeye kesin dönüş yapması durumunda Türkiye’ye getirecekleri kendisine ait bir motorlu araçtan katma değer vergisi alınmamasına ilişkin yasa önerisi verdi. Tanal, şunları söyledi:

“Çoğu Anadolu’nun köylerinden kalkıp doğrudan Avrupa’nın büyük şehirlerine gelen bu insanları hem Türkiye, hem de yaşadıkları ülkeler kaderlerine terk etti. Bazıları üstün çaba göstererek eğitim ve iş yaşamında başarılı oldu. Önemli bir kısmı ise hala ağır çalışma şartlarına sahip işlerde ekmek parası için ter döküyor. Uzun yıllar Anavatandan uzak, emekle, gayretle, sıkıntılara göğüs gererek, nihayet emekliliğini aldıktan sonra ülkemize geri dönüş yapmak isteyen gurbetçi vatandaşlarımız, yurtdışında kendilerine ait olan araçlarını ülkemize sokmak isterlerse, kesin dönüş yapıp sürekli yaşamak istedikleri halde, araçlarına katma değer vergisi ödemek zorunda kalmaktadır. 20 yıl ve daha fazla süre vatanından uzak kalarak çalışan, emekli olan, kişisel çabalarıyla edindiği aracına Anavatanına kesin dönüş yapması halinde katma değer vergisi ödemek zorunda kalması hakkaniyetli değildir.”

 

Mahmut Tanal’ın verdiği KDV’ye ilişkin Yasa Önerisi şöyle:

MADDE-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda “Sosyal ve Askeri İstisnalar ve Diğer İstisnalar” başlıklı 17. Maddesinde 4. Numaralı bentte bulunan “Diğer İstisnalar” kısmına aşağıdaki fıkra hükmü eklenmiştir.

“Yurtdışında en az yirmi yıl çalışarak emekliliğe hak kazanan Türk vatandaşlarının ülkemize kesin dönüş yapması halinde, Türkiye’ye getirecekleri mülkiyeti kendisine ait bir adet motorlu araçtan katma değer vergisi alınmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Tanal’ın ÖTV’ye ilişkin yasa önerisi ise şöyle:

MADDE-1 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda “Diğer İstisnalar” başlıklı 7. Maddesinde yeni bir fıkra hükmü eklenmiştir.

“Yurtdışında en az yirmi yıl çalışarak emekliliğe hak kazanan Türk vatandaşlarının ülkemize kesin dönüş yapması halinde, Türkiye’ye getirecekleri mülkiyeti kendisine ait bir adet motorlu araçtan özel tüketim vergisi alınmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

Bizim Anadolu / 04 Kasım 2017

 

Paylaşın, dostlarınızın da haberi olsun…

 

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...