Press "Enter" to skip to content

Kıraçta Yeşeren Uygarlık -7

Mardin Midyat arası, bana gurbet gezdirdi kırk bin başlık parası

Serinlemek isteyen tüm Mardinliler buraya akın akın geliyorlar. Tahta bir köprüsü ve su değirmeni var. Altta şırıl şırıl serin su akıyor. Dinlenmek için muhteşem bir umarım bir gün yolunuz Beyaz su’ya düşer.

 
 
 

 
 

Özellikle Beyaz Su

Serinlemek isteyen tüm Mardinliler buraya akın akın geliyorlar. Tahta bir köprüsü ve su değirmeni var. Altta şırıl şırıl serin su akıyor. Dinlenmek için muhteşem bir umarım bir gün yolunuz Beyaz su’ya düşer.

Deyrul-Zaferan
Deyrul-Zaferan

 

Midyat

Mardin ilinin bir ilçesidir. Dinlerin (İslam, Hıristiyanlık, Ezidilik) ve dillerin (Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice) buluşma noktasıdır Midyat. MÖ 9. yüzyıl Asur tabletlerinde Matiate olarak tanımlanır. “Matiate” Aramice/Süryani bir isim ve “köyüm”, “vatanım” demektir. Asur kralı II. Asur Nasırpal Tur Abidin’in Aramileri talan ettikten sonra, bu savaşın tarihi tablalar yazılmıştır. Midyat’taki ilk Süryani Hıristiyanlar da mağaralarda yaşardı. Midyat tarih boyunca birçok kere kuşatılıp talan edilmiştir. Son olarak Birinci Dünya Savaşı’nın karanlık günlerinde, “Ferman” yılında, kasaba sakinlerinin üçte ikisi yaşamını kaybetmiştir. Ancak 1930 yılından sonra kasaba yeniden canlanmış: Kiliseler, evler ve bazı mekânlar onarılmıştır. Ondan sonra yerleşim düzeni zamanla oturmaya başlamıştır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1070 metredir. Mardin ilinin en geniş ve nüfus bakımından en kalabalık ilçelerinden biridir. İlçeye bağlı 43 köy ve mezra bulunmaktadır. Midyat’ta Müslüman olarak Kürtler, Türkler ve Araplar yaşamaktadırlar. Din ve grupları ise Hıristiyan dinine mensup Süryaniler, Ermeniler ve Keldaniler yaşamakta bu dil grupları mezhep olarak aralarında Katolik, Ortodoks ve Protestan olmak üzere üç mezhebe ayrılırlar. Hıristiyanlar kendi aralarında çok az sayıda olmak kaydı ile Süryanice konuşmaktadır, Keldanice ve Ermenice bu bölgede unutulmuş dil gruplarıdır ve konuşulmamaktadır. Midyat’ta bu dinlerin yanı sıra sayıları çok az olmakla beraber Ezidi dinine mensup insanlar da yaşamaktaydı ve son Ezidi göçleri ile birlikte Ezidi dinine mensup insanlar çoğaldı. Süryanilerin milattan önceki tarihleri, eski Mezo-potamya’da yaşayan ulusların tarihidir. Süryani halkının kökleri de eski Mezopotamya’nın en eski tarihsel dönemine kadar inmektedir.

Mardin Midyat arası...
Mardin Midyat arası…

 

Yukarı Mezopotamya’nın yazılı tarih evresi yalnız Asurlar ile başlar. MÖ 3000’lerde Sümer’in kuzeyinde yer alan Asurlar ve Akadlar, Fırat’ın orta kesiminde, çok sayıda bağımsız site devletleri kurmuşlardır. Buradaki halk, Sümerlere benzeyen bir medeniyetten oluşmaktadır. Bu kabile, bir Sami dili olan Asurca ve Akadça / Aramice konuşuyordu. Bu nedenle Midyat’a “Diller ve Dinler Şehri” denir.

 
 

Sürecek

 
 

Zehra Özen / Bizim Anadolu / Ağustos-Eylül 2016

 

Paylaşın, dostlarınızın da haberi olsun…

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...