Press "Enter" to skip to content

Kanada’nın İçinden misiniz? Betiğini Kanada’da edinebilirsiniz

Ömer F. Özen’in
‘Kanada’nın İçinden misiniz?’
adlı betiğini şimdi Kanada’da satınalabilirsiniz!

***

Kanada’nın İçinden misiniz?

“Türkçesi varken” görüşünün yılmaz savunucusu olarak yazı ve dizelerinde bu dil duyarlılığının yoğun izlerini görmüş olduğumuz Ömer F. Özen’in ilk dizeleri Anadolu basınında, Osmaniye/Hakikat, Eğridir Göl Sesi, Urfa/Meşale, Güneş, Bartın Memleket, Çağdaş Türk Dili vb gazete ve dergilerinde yayınlandı. Yine Anadolu basınında başlayan basın meslek yaşamı Cumhuriyet gazetesinde sürdü. Kanada’nın Montreal kentinde 1994 yılında üç dilde yayınlanan Bizim Anadolu gazetesini kuran Ömer F. Özen siyasal, toplumsal ve sanatsal yazılarıyla sürdürdüğü basın-yayın yaşamına koşut olarak 2009-2018 yılları arasında yine kendisinin kurmuş olduğu Montreal Türk Filmleri Şenliği’nin başkanlığını yürüttü. Basın ve ekinsel etkinliklerinin yanında Kanada’da değişik ortamlarda Türk toplumunun çıkarlarını savunmak için eylemlerde bulunan Ömer F. Özen, bu etkinlik ve eylemleri dolayısıyla çeşitli basın, sanatsal ve toplumsal ödüllere de layık görüldü.

***

Ömer F. Özen, Kanada’nın İçinden misiniz? adlı yapıtında Kanada’yı yurt edinmiş Türk toplumuna ilişkin Bizim Anadolu Gazetesi’nde yayınlamış olduğu seçme yazı, söyleşi ve çeşitli etkinliklerdeki konuşmalarına yer veriyor. Türk toplumunun Kanada’daki gelişiminde dönüm noktaları olduğuna inandığımız bu yazı, söyleşi ve konuşmalar toplum üzerine incelemelerde bulunacak araştırmacılara yol gösterici olacağı gibi, yeni kuşaklar da ebeveynlerinin hangi aşamalardan geçtiklerine tanık olacaklar.

Ürün Yayınları / Kanada’nın İçinden misiniz? / 200 Sayfa /

Gönderme ederi içinde 28.00 $ CAD

***

Kanada’da satınalmak için;
Adınıza ya da dilediğiniz kişi adına imzalı…

Ve ayraç armağanlı…

Ayraç

Adresinizi ya da armağan etmek istediğiniz kişinin adını ve adresini

banadolu@bizimanadolu.com adresine yazıp yapıtı isteyebilir, ödemeyi  ofozen@yahoo.ca adresine e-transfer (e-interac) aracılığıyla yapabilirsiniz.

Kanada için gönderme ederi içinde 28.00 $ CAD

Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...

Be First to Comment

    Leave a Reply