Press "Enter" to skip to content

İmamoğlu Halk Hareketi

İmamoğlu Halk Hareketi

İmamoğlu Halk Hareketi, Sarı Yelekliler ve Gezi Halk Hareketi’nin örgütlü ve disipliner devamıdır ve evrensel barış projesidir.

 

 

 

 

 

20. yüzyıl’ın kadim ideolojileri yerini yavaş yavaş 21. yüzyıl İdeolojisine bırakacaktır.

 

Gezi Halk Hareketinin ötelenen mesajı şu idi: “31 Mayıs 2013, Türkiye’de ve dünyada 20. yüzyılın egemen ideolojilerinin sonlandığı ve ‘dünyanın özgün gelişimi ve değişimini dikkate alarak, farklılıkları bütünleştiren, evrensel barışı esas alan’ 21. yüzyıl ideolojisinin başlangıcıdır.”..

 

21. yüzyılda, artık birkaç kişinin düşüncede, siyasette, ticarette, bürokraside ve medyadaki egemenliği bitmeli; birçok kişinin, yani halkın etkin ve belirleyici olacağı sürecine girilmeli; kolektif düşünmenin, dahası halkın düşünme zamanının geldiğinin, doğrusu bedenini yeniden inşa etmeye başlayan insanın zihnini yeniden inşa etmenin yollarını bulması vurgusu idi; “Gezi Halk Hareketi” ve düğmesine de Türkiye’mde başlamıştı…

 

“Sönümlendi” diye düşünenler; Gezi Halk Hareketi’nin Sarı Yelekliler adıyla Fransa’da kendini göstermeye başladığını gördüler. Evrensel bir mesajın tekrar yaşatılması, güçlenerek yaygınlaştırması adına sevindirici.

 

Evet; Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemi “Gezi Halk Hareketi”nin devamıdır ve evrenseldir. Evrenseldir, çünkü 20. yüzyıl’ın kadim ideolojilerinin bitişi ve 21. yüzyıl’ın ideoloji arayışıdır.

 

Her düşünselliğin, Fransa’daki gibi Gezi Halk Hareketi’ne paydaş olması gerekir… Özellikle, ülkemin solu ve CHP bu konuda kendini sorgulayıp hazırlamalı…

 

Bu evrensel olgunun yeni ve zorunlu soluğu Ekrem İmamoğlu oldu… Olguyu bu bazda ele aldığınızda; Ekrem İmamoğlu hareketinin bir halk hareketi olduğunu ve de ülkemiz özelinde; Gezi Halk Hareketi’nin örgütsel disiplin bulmuş hali olarak karşımıza çıktığını görüyoruz… Dahası İmamoğlu hareketi; küresel efendilerin sönümlendirdiği; Gezi Halk Hareketi ve Fransa’daki arı yelekli halk hareketinin evrensel çıkışıdır. Kökleri de; 1999 Seattle’deki “World Trade Organization / Dünya Ticaret Örgütü (WTO)” eylemlerine dayanmaktadır… Dahası; tüm bu süreçler 21. yüzyılın kendi ideolojisini yaratma sürecidir, bana göre…

 

Evet; [[ İmamoğlu Halk Hareketi, Sarı Yelekliler ve Gezi Halk Hareketi’nin örgütlü disipliner devamıdır ve Evrensel Barış Projesidir. ]]

 

Bilişim ve iletişim teknolojisinin silahları, ulaşım araçlarını, hatta organik insan bedenlerini değiştirip inorganik yapıya dönüştürüldüğü noktada, neden düşüncesini değiştirmez ki?! Dahası; insanın yarattığı ideolojiler, yani günümüz dış dünyası insan zihnine yansıyarak düşüncesini (İde) değiştirme, yani 20. yüzyıl ideolojisini değiştirme gereksinimi duymaz ki?! Eğer bu algısızlığı sürdürmeye devam ettiği sürece; 20. yüzyıl kadım ideoloji sahipleri; dijital olguyu, aklınıza gelen her bir veriyi, elektronik araçlar yardımıyla sayısallaştırılmanın yanında siyasallaştırma ile dijital diktatörlüğe dönüştürebilirler, bireyi her ortamda ve durumda izleyerek…

 

Geç değil; CHP’nin evrensel ilkeleri bu doğrultuda; ‘6 Ok’; çağımız özgün gelişim ve değişim boyutunda, 21. yüzyıl ideolojisi (düşünce bütünü) için onarılarak baz alınabilir… Sayın CHP yöneticilerinin ‘eleştirilmeleri gereken noktaları olsa da’; Gezi ruhuna özdeş, ‘çağcıl farklı düşüncelerle’ zorunlu evrensel birliktelik süreci işleterek yaşamımızın geleceğine karar vermeye yönelebiliriz. Ya da ABD vb küresel efendiler, ideolojileri bütününde oluşturmaya başladıkları yapay düşünceleri devreye sokarak kurumsallaştırdıkları dijital otokrasi ile gezegeni, yani insanı tümden köleleştirebilirler…

 

Evet; tüm siyasi görüşleri, dahası; evrensel boyutta tüm ideolojileri bir araya getiren emek-düşün özgürlüğü esaslı, yeni sol ve ulusalcı sosyal demokrat çizgide bir 21. yy ideolojisi oluşturmalıyız. Elbette sağ düşünce sahipleri de, içinde demokrasi ve özgür düşünce olan 4 eğilim boyutunda yeni Muhafazakâr-Liberal 21.yy ideolojisi ile 20. yy kadim yorgun ideolojilerini öteleyebilir…

 

Geç kalıyoruz; Gün, çekişme değil dayanışma ve birliktelik, ortak akıl-düşünce oluşturma ve değişim günüdür…

 

İmamoğlu hareketi; eşitleyici, ötekileştirmeyen bütünleştirici, kucaklayıcı, demokrasi ve özgür düşünceyi esas alan, ayrıştırıcı dilden soyut yapısıyla, salt ülkem için değil gezegenimiz için de uyarıcı şanstır…

 

CHP, durağanlıktan kendini kurtarmalıdır. Bu bağlamda; CHP, 21. yüzyılda kadim tüm ideolojilerin harmanlamasında, liderler için değil halk için ideoloji yaratmalı; dünyanın özgün gelişim ve değişimini esas alarak…

 

 

 

 

Toplum enerji yüklüdür ve bu enerjisinden dolayı sahip olduğu bir hareketi barındırır. Bunu ivmelendirdiğiniz an toplum hareketi bu sürecin ivmesi ve de momentumudur…

 

Bu duruş aslında gezegenimizin 21. yüzyıl algısı olmalıdır; gezegen kardeşliği boyutunda… Düşünün, dünün bilim kurgu teorileri günümüzün gerçekleri oldu. Yarının bilim kurgu teorilerinin gerçek olmayacağını söyleyebilir miyiz!!??

 

 

evesbere@mynet.com

 

Tüm Yazıları»

 

Şevket Çorbacıoğlu / Bizim Anadolu / 27 Haziran 2019

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...