Press "Enter" to skip to content

Gömülü 20 Yaş Dişleri Ne Yapılmalı?

Gömülü 20 Yaş Dişleri Ne Yapılmalı?

Gömülü 20 yaş dişleri, ağız boşluğuna tam olarak sürememiş üçüncü büyük azı dişleridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Deniz Gökçe Meral

 

“20 yaş dişleri kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Tamamen gömülü 20 yaş dişleri, komşu dişlerde çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek durumunda değillerdir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Gökçe Meral, merak edilenleri anlattı.

Gömülü 20 yaş dişleri, ağız boşluğuna tam olarak sürememiş üçüncü büyük azı dişleridir. Çoğu insanda üst çenede iki, alt çenede iki olmak üzere dört 20 yaş dişi bulunmaktadır; fakat bazı insanlarda dörtten az bulunabileceği gibi hiç oluşmayabilmektedirler.

 

Dişler…

“Radyolojik ve Klinik Olarak Takip Edilmeleri Yeterli”

Dişlerin dizili olduğu çene kemiğinde dişlerin ağız ortamına çıkmaları için yeterli yer bulunmaması, 20 yaş dişinin anormal bir konumda bulunması veya 20 yaş dişlerinin çevresinde bulunabilecek çenelere ait kist veya tümörlerin varlığı bu dişlerin kısmen veya tamamen gömülü kalmalarına sebep olabilmektedir. 20 yaş dişleri kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Tamamen gömülü 20 yaş dişleri komşu dişlerde; çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlarProf. Dr. Deniz Gökçe Merala sebep olmadıkları sürece çekilmek durumunda değillerdir. Radyolojik ve klinik olarak izlenmeleri yeterlidir.

 

Gömülü dişler…

 

Kısmen Gömülü 20 Yaş Dişleri Yaşamsal Tehlike Oluşturabilir!

Kısmen gömülü 20 yaş dişleri, ağız ortamına tamamen çıkamamış, üzerleri kısmen diş eti ile örtülü 20 yaş dişleridir. Üzerlerini kısmen örten diş eti nedeniyle gıda birikimine ve bakteri plağı oluşumuna uygun bir zemin hazırlayabilmektedirler. Bu dişlerin, diş dizisinin en arka bölgesinde yer almaları hijyen gerekliliklerinin sağlanmasını da zorlaştırmaktadır. Tüm bu durum bir arada düşünüldüğünde bu dişler; çürüme veya üzerlerini örten diş etinde perikoronitis olarak adlandırılan ve genellikle tekrarlayan bir enfeksiyon tablosu olarak karşımıza çıkan bir klinik durum yaratma eğilimi göstermektedirler. Bu enfeksiyon durumu; basit lokal bir enfeksiyon tablosu olarak kalabileceği gibi, tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde yaşamsal tehlike oluşturabilecek baş, boyun apselerine neden olabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü çenelerimizde tamamen sürmeyi başaramamış 20 yaş dişlerinin gerekli klinik ve radyolojik muayene sonrasında uygun cerrahi yöntemlerle çekilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 yaş dişleri çekilmeli mi?

 

Her 20 Yaş Dişi Çekilmez

Her 20 yaş dişinin ameliyatla alınması gibi bir kural yoktur. Klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda, diş çekiminin hangi yöntemlerle yapılacağına diş hekiminin karar vermesi gerekmektedir. Her 20 yaş dişinin, çekiminin zor olacağını düşünmek de yanlıştır. Çekilmesi düşünülen 20 yaş dişinin konumu, boyutları ve biçimi; normal bir diş çekimi ya da ameliyatla dişin alınmasına karar verilmesini sağlar. 20 yaş dişlerinin çekimi, lokal olarak bölgenin uyuşturulmasıyla gerçekleştirilebileceği gibi; hastaya yapılacak işlemin boyutu, hastanın genel sağlık durumu veya hastanın diş tedavilerinden korku durumuna göre bilinçli sedasyon ile ya da genel anestezi altında bir anestezi doktoru eşliğinde yapılabilmektedir.

<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-9464005452518312″
data-ad-slot=”2442441103″></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

 

İletişim:

 

damla.karasu@okanhastanesi.com.tr , ece.hersek@okanhastanesi.com.tr

 

 

Bizim Anadolu / 25 Ocak 2019

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...