Press "Enter" to skip to content

Eski CHP’liler kazan kaldırdı

Eski 58 CHP’li Milletvekilinden CHP’ye Olağanüstü Kurultay çağrısı

 
 

 
 
 
Aralarında Onur Öymen, Kemal Anadol, Bedri Baykam, Canan Arıtman, Nur Serter gibi adların da bulunduğu 58 CHP’li bir bildiri yayınlayarak Parti’yi Olağanüstü Kurultay yapmaya çağırdı.
 

İşte o bildiri, işte o imzalar…

 
CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI DERHAL TOPLANMALIDIR… ‘YCHP’LİLEŞME’ SÜRECİ SONA ERMELİDİR… CHP; ÖZÜNE VE GERÇEK GÜCÜNE KAVUŞTURULMALIDIR…
 
 
AKP, 01 Kasım seçimleri ile 13 yıldır sürdürmekte olduğu iktidarını, Meclis’te ki egemenliğini daha yüksek bir çıtaya taşıdı… Şimdiden, 14 milletvekili devşirip, anayasayı kendi siyasi ihtirasları doğrultusunda değiştirmeyi, başkanlık sistemine hukuken ve fiilen geçmeyi kurguluyor…
‘Sandığın iradesine, halkın siyasi tercihlerine’ tabiatıyla saygılıyız… Ancak, çok kaygılı ve endişeliyiz; çünkü AKP, 12 yıllık tek başına iktidarının özellikle son dönemlerinde;

· Emeği ezen, sömürüyü yaygınlaştıran, küçük üreticileri ve reel ekonomiyi dışlayan, kuralsız ‘neo-liberal rant ekonomisi’ politikaları ile, ülkemizin büyüme potansiyeli sığlaştırılmış, refahın paylaşımı kısırlaştırılmıştır…

· Cumhuriyetimizin, Ulus Devletimizin; ‘kurucu değerleri ve ‘ilkelerini’, onun ‘devrimci, ilerici, çağdaş’ iddialarını, içine sindiremediğini daha da açık biçimde göstermiştir…
· Cumhuriyetimiz ve demokrasimizin çimentosunu oluşturan ‘laiklik ilkesini’ çiğnemeyi ve tamamen gözardı etmeyi, çağdışı siyasetinin ‘çıkış noktası’ yapmıştır…

· ‘Erkler ayrılığı’ ilkesi ve ‘hukuk devleti’ kurallarını umursamamış; ‘yargının bağımsızlığı’ ilkesini askıya almış; ‘insan hakları ihlalleri’ ve “polis devleti” uygulamalarına yaygınlık kazandırmıştır…

· Dış ilişkilerde; ‘bağımlı, teslimiyetçi ve ilkesiz’ duruşuyla; ‘ulusal bağımsızlığımız ve çıkarlarımız ile dış güvenliğimiz’ zaaflara, ‘iç barışımızda derin kanamaya’, yol açılmıştır….

· Yasama ve yürütmede içine girilen etik dışı ilişikiler ile, dokunulmazlık zırhına bürünmüş siyaset bir haksız kazanç ve sömürü alanına dönüştürülmüş; kamu yönetiminde yaygın vurgun ve yolsuzlukların önü açılmıştır…

Ülkemizi çöküşe taşımakta olan bu koşullara karşı Partimiz; ‘Cumhuriyetimizin kurucu değerleri ve Atatürk devrimleri’ ile ‘çağdaş Sosyal Demokrat hareketin evrensel değerleri’ temelinde ‘etkin, ilkeli ve ileri vizyonlu’ bir siyasi mücadeleyi ve liderliği ortaya koyamamıştır. Halkın dinamik kesimlerine öncülük edememiş, toplumsal muhalefeti bütünleştirip harekete geçirecek bir dayanışmayı sergileyememiştir…
Partimizin sergilediği bu ‘silik ve vizyonsuz’ muhalefet duruşu sonucu, ‘01 Kasım 2015’ seçimleri, dört yıl önceki ‘12 Haziran 2011’ genel seçimlere göre, Partimiz açısından “yerinde sayma ve yer yer gerileme” ile sonuçlanmıştır… Partimiz maalesef, Sn. Kılıçdaroğlu’nun deyimi ile, “sindire sindire büyümemiş”; aksine, ‘yerinde saymış, siyaseten sınıfta kalmıştır’…

Bunun temel nedenini; Partimize hakim olan ‘üst yönetim zaafı’ ile bu boşlukta Partimize dayatılan ‘sözde YCHP yapılanması’ oluşturmuştur… ‘Sözde YCHP’leşme’ ile, Parti Programı ilkelerimiz, köklü siyasal ve toplumsal iddialarımız, tarihsel ‘Kurucu Parti’ misyonumuz adeta yok sayılmıştır… Partimizin ilerici mücadele gücünü oluşturan örgütümüzün ‘bütünlüğü, birikimleri, dayanışma ruhu’ yıpratılmıştır… Partimizin gerçek CHP’li kadroları tasfiye edilmiş, ‘hafızası’ adeta silinmiştir… Partimiz, kendi içinde, ‘asli değerleri, birikimleri ve kadroları’ ile yabancılaştırılmıştır…

01 Kasım milletvekili seçimleri ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,seçim sonuçlarını, “Oylarımızı ve milletvekili sayımızı artırdık… CHP’de değişim olumlu oldu, değişim aynen devam edecek…” şeklinde yorumladı… Bu yorum, Partimizin temel sorununun doğru algılanmadığını, ‘mevcut üst yönetim’ devam ettiği sürece, Partimizi tahrip etmekte olan ‘Sözde YCHP’lileşme’ sürecinin devam ettirileceğini ortaya koymaktadır…
Bu durum ve anlayış, Partimizi çöküşe taşımakta olan bu ‘Sözde YCHP’lileşme’ süreci, ‘sürdürülemez, sürdürülmemelidir’… Bugün Partimizi; ‘gerçek CHP kimliğine, köklerinin ve tarihsel misyonunun bilincine’ kavuşturacak, örgütümüzü ‘devrimci dinamiği’ ile buluşturacak, yeni bir ‘şahlanışa, özüne dönmesine ve köklü değişime’ ihtiyaç vardır.

Bunun için; Partimizin KURULTAYI derhal OLAĞANÜSTÜ toplanmalı; örgütümüzün iradesi duruma el koyarak, ‘Partimizi ve Ülkemizin geleceğini’ düzlüğe taşımalıdır…

Bu tarihi süreçte, ‘örgütümüze, delegelerimize ve Olağanüstü Kurultayımıza’, gerçek CHP’li yürek ve değerleri ile ortaya koyacakları ‘demokratik başkaldırı ve soylu mücadelelerinde’, başarılar dileriz… (09 Kasım 2015)

 

BİLDİRİYİ İMZALAYANLAR:
 
Prof. Dr. Hakkı AKALIN (22. dönem İzmir Milletvekili)
Gurhan AKDOGAN (Bursa E. İl Başkanı)
Halil AKYÜZ (22. dönem İstanbul Milletvekili)
Mustafa AKYÜZ (Gümüşhane E. İl Başkanı)
Önay ALPAGO (Devlet E. Bakanı; Parti Meclisi E. Üyesi)
Kemal ANADOL (15, 16. dönem Zonguldak,18, 22, 23. dönem İzmir Milletvekili)
Prof. Dr. Necla ARAT (23. Dönem İstanbul Milletvekili)
Dr. Canan ARITMAN (22, 23. dönem İzmir Milletvekili)
Bülent BARATALI (22, 23. dönem İzmir Milletvekili)
Muammer BAŞARSLAN (Pendik E. İlçe Başkanı)
Bedri BAYKAM (Parti Meclisi E. Üyesi; ressam)
Hüseyin BAYINDIR (22. Dönem Kırşehir Milletvekili)
Z. Mehmet BOZTAŞ (22. dönem Aydın Milletvekili)
Rasim ÇAKIR (22, 23. dönem Edirne Milletvekili)
Yüksel ÇİFTÇİ (Kartal E. İlçe Başkanı)
Selami DEĞİRMENCİ (Silivri E. Belediye Başkanı ve E. İlçe Başkanı)
Atagün DUYGULU (Maltepe E. İlçe Başkanı);
Orhan ERASLAN (22. dönem Niğde Milletvekili)
Türer ERCAN (Kadıköy E. İlçe Başkanı)
Hikmet ERENKAYA (23. Dönem Kocaeli Milletvekili; İzmit E. Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Gürol ERGİN (22. dönem Muğla Milletvekili)
Ali Rıza GÜLÇİÇEK (22. dönem İstanbul Milletvekili)
Salih GÜN (22. dönem Kocaeli Milletvekili)
Dr. Yusuf GÜNAYDIN (Fatih E. Belediye Başkanı)
Algan HACALOĞLU (Devlet E. Bakanı; 19, 20, 22, 23.dönem Milletvekili)
Ali Nihat IRKÖRÜCÜ (Parti Meclisi E.Üyesi)
Abdullah Emre İLERİ (Niğde E. Senatörü)
Yılmaz KAYA (22. Dönem İzmir Milletvekili)
Muharrem KILIÇ (22. dönem Malatya Milletvekili)
Kasım KOLCUOĞLU (Çatalca E. İlçe Başkanı)
İsmet KONCA (Beykoz E. İlçe Başkanı);
Prof. Dr. Esfender KORKMAZ (23. dönem İstanbul Milletvekili)
M. Şevki KULKULOĞLU (23. Dönem Kayseri Milletvekili)
Ali Kemal KUMKUMOĞLU (22. dönem İstanbul Milletvekili)
Ahmet KÜÇÜK (20, 22, 23. dönem Çanakkale Milletvekili)
Mehmet KUCUKAŞİK (22. dönem Bursa Milletvekili)
Şahin MENGÜ (23. dönem Manisa Milletvekili)
Güldal OKUDUCU (22. dönem İstanbul Milletvekili)
Prof. Dr. Rüstem OLGA (İstanbul B. Ş. Belediye Mec. E. Üyesi)
Şinasi ÖKTEM (23. dönem İstanbul Milletvekili)
Dr. Onur ÖYMEN (22. dönem İstanbul, 23. Dönem Bursa Milletvekili; E. Büyükelçi)
Hadi ÖZCAN (Kartal E. İlçe Başkanı);
Abdullah ÖZER (23. dönem Bursa Milletvekili)
Ufuk ÖZKAN (22. dönem Manisa Milletvekili)
İsmail ÖZKUL (Sultanbeyli E. İlçe Başkanı);
Ali Rıza ÖZTÜRK (23, 24. dönem Mersin Milletvekili)
Mustafa ÖZYÜREK (22. dönem Mersin, 23. dönem İstanbul Milletvekili)
Mehmet PARLAKYİĞİT (22. dönem KahramanMaraş Milletvekili)
Kemal SAĞ (22. dönem Adana Milletvekili)
Prof. Dr. Nur SERTER (23., 24. dönem İstanbul Milletvekili)
Ümit SİLAN (Kadıköy E. İlçe Başkanı);
Orhan SÜR (22. dönem Balıkesir Milletvekili)
Hıdır TANRIVERDİ (Şişli E. İlçe Başkanı);
Enis TÜTÜNCÜ (18, 22, 23. dönem Tekirdağ Milletvekili)
Begüm YAVUZ (E. Parti Meclisi Üyesi)
Hüseyin YILDIZ (E. Parti Meclisi Üyesi)
Mehmet Vedat YÜCESAN (22. dönem Eskişehir Milletvekili)
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN (Maltepe E. Belediye Başkanı)

 

 

Bizim Anadolu / 09 Kasım 2015

 

Paylaşın, dostlarınızın da haberi olsun…

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...