Press "Enter" to skip to content

Dondurmam Kaymak!

ABD, Rusya’nın yurtdışında bulunan tüm ‘mal varlığı’nı dondurduğunu ilan etmiş bulunmaktadır.

Günümüz Lawrence’ı diyebileceğimiz Alastair Crooke, ‘Ukrayna Sorunu’ ile  başlatılan ‘Ekonomik’ değil ama ‘Finansal Savaş’ın, kurulmakta olan ‘Yeni Dünya Düzeni’ için bir ‘temel’ oluşturabileceğini ileri sürmektedir.

ABD, artık alışkanlık haline getirdiği üzere, Rusya’nın yurtdışında bulunan tüm ‘mal varlığı’nı dondurduğunu ilan etmiş bulunmaktadır.

Ne var ki, Rusya’nın bu tür hamleyi önceden görerek Merkez Bankası rezervlerini ‘altın’a çevirdiği biliniyordu.

ABD, ‘sözde yaptırımlar’ı ile o altınları da ‘dondurdu’ deniyor.

Çünkü Rusya ile herhangi bir ülke ticaret yapacak olursa, bu Rusya rezervi olan ‘altın’lar da kullanılmayacak diyor.

Alın size bir ‘dondurma kaymak’.

Oysa 1854-56 yıllarında yapılan Kırım Savaşı’ sırasında bile, savaş halindeki Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Fransa ile Rus Çarlığı arasında böylesi bir ‘dondurma’ kararı kimsenin aklına gelmemişti.

Yani bu ülkeler arasındaki borç ve alacak ilişkisi yine normal koşullarda devam ediyordu.

Ne ki, şimdi ABD, Rusya’ya olan ‘borç’larını tümden ‘inkâr’ etmiş olmaktadır.

Dahası, Rusya’nın kendi Merkez Bankası’ndaki, sözde ‘hacizli altın’lara dayanarak çıkaracağı ‘para’ ve benzerlerinin de kabul edilmeyeceğini ileri sürmüş olmaktadır.

Böylece, bir yandan Rusya ile ticaret yapacak olan ‘Üçüncü ülke’lere, Rus Ruble’sinin ‘karşılıksız’ olduğunu anlatmak istemekte, öte yandan da, ve çok daha önemlisi, Rus altını ile yapılan ticarette kullanılan altınlara da ‘hacizli’ olduğu gerekçesiyle ‘el koyabileceği’ni ileri sürmüş olmaktadır.

ABD’nin bu yaklaşımının, Rusya’nın ‘nükleer bomba’ kullanmasına yol açabileceği bile düşünülebilir.

Oysa ABD, Ukrayna sorununda olduğu gibi, ne kendisinin ve ne de NATO ülkelerinin silah kullanmayacağını ileri sürmektedir.

Ancak, bu tür bir ‘finansal silah’ın ‘Nötron Bombası’ gibi etkilerinin olacağını beklemektedir.

ABD ve şürekasının hesaba katmadıkları konu ise, değil ‘altın’, Rusya’nın ‘doğal kaynakları’nın bile Ruble’nin ‘değer’i için bir ‘karşılık’ oluşturabileceği ve Rusya ya da Çin’in ‘bal gibi’ bu olanaktan yararlanabilecekleridir.

İşte ‘Yeni Dünya Düzeni’, ABD dolarının artık bir ‘egemenlik aracı’ olarak kullanılamayacağı bir ‘düzen’ olacaktır.

Öyleyse, ABD’li ‘şahin’lerin yemeyi tasarladıkları ‘kaymak dondurma’, ABD’nin bademciklerinin şişmesine ve çaresiz bir hastalığa yakalanmasına yol açacaktır denilebilir.

Nitekim geçen hafta, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan’dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği (Union économique eurasienne), bağımsız bir ‘finansal sistem’ mekanizması kurmak üzere anlaşmaya vardılar.

Bu ‘serbest değişim’ anlaşmasının Çin’in ‘Bir Kuşak’ projesine dahil ülkelere doğru genişletileceği de ileri sürülmektedir.

Eğer öyleyse, en güvenilir paranın Çin Yuanı’nın olacağını kestirmek zor olmasa gerektir.

Böylece ABD ve şürekasının Ukrayna Sorunu’nu yaratmaları ve ardından ‘sözde yaptırımlar’ ile dünya geneline yaymak istedikleri korku, kendi ellerinde patlayan bir ‘bomba’ya dönüşmüş olmaktadır.

Bir ‘sistem’in ancak kendi ‘iç çelişkileri’ sonucu çökeceği konusuna da yeni bir örnek oluşturması bakımından da öğretici olmaktadır.

habiphamza@gmail.com

Önceki Yazılar»

Habip Hamza ERDEM / Görüşler / Bizim Anadolu / 1 Nisan 2022

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...