Press "Enter" to skip to content

Doğru tedaviyi anlat diyenlere!: Kovid-19

Doğru tedaviyi anlat diyenlere!: Kovid-19

Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Orhan Kara, Kovid-19 ile nasıl savaşılması gerektiğini anlattı.

 

 

Uzman Dr. Orhan Kara

 

Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Orhan Kara, Kovid-19 ile nasıl savaşılması gerektiğini anlattı.

 

Dr. Orhan Kara tanım ve iyileştirme yöntemlerini şöyle sıraladı:

 

Doğru tedaviyi anlat diyenlere! : İyi dinleyin beni öyleyse, bu hastalık tek tip değildir.

En az 3 ayrı Klinik tablosu var:

1- Koku ve tat sinirini tutar.

2- Bronşları tutar.

3- Mide bağırsağı tutar.

Üç çeşit tablonun her üçüne de aynı ilacı veremezsiniz. Ama her üçüne de aynı profilaksiyi ve korunma önlemlerini alabilirsiniz.

İlk iki tablo hafiftir. Sonuncusu ağırdır. Yoğun bakıma giden bir sürecin başıdır.

Virüsün ilk yerleştiği yer, paranazal sinüslerin çevresi ve ağız içidir. Dildeki tat ve burun dibindeki koku sinirini harap eder. Koku ve tat kaybına neden olur.

Virüsün nöropatik bir etkisi vardır. Yani sinirlere ilgisi vardır ve sinirleri harap ederek ilerler. Boğaz yanmasının nedeni de budur. Bronşlarda ve mide barsakta da aynı etkiyle bilinen yakınmalara neden olur: Öksürük, sırt ağrısı, bel ağrısı, göğüs ağrısının nedeni budur.

Virüs paranazal sinüs çevresindeki salgıların içinde çoğalır. Solumayla bronşlara, yutkunmayla mideye iner.

Bronşlara inince öksürük yakınmasına neden olur. Öksürüğün geç iyileştiği durumlarda, sinirlerin bozulmasının rolü vardır. Sinir dokusunun rejenerasyonu (yeniden yönetimi) geç olur. Tat ve koku kaybının geç geri gelmesinin de nedeni budur.

Salgıların içinde çoğalan ve asit ve alkali gibi dış etkenlerden korunan virüs, özellikle gece uyku sırasında, istemsiz refleks yutkunmayla, yemek borusu ve mideye, oradan da barsaklara iner.

Geçtiği yerlerdeki tüm mukozal sinir uçlarını bozarak ilerler. Sırasıyla farenks, yutak, yemek borusu, mide girişi kardiya, mide, oniki parmak barsağı, ince ve kalın barsaklar. Özellikle ince barsakların bitimindeki Peyer Plakları denen yapıları tutar.

Barsakta bulunan Mast hücreleri ve Enterokromaffin hücreler de virüsten nasibini alır. Ağır Kovid-19 tablosunu başlatan ve her şeyi tetikleyen başlatıcı olay, bu hücrelerin bozulmasıdır.

İngilizce bilenler şu yayını okusun lütfen:

https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020201908

Arı sokmasını bilmeyeniniz yoktur. Oluşan şişlik, kızarıklık, ısı ve ağrının her birinin ayrı bir nedeni ve etkeni vardır. Aynı olayın bir benzerinin barsakta olanını düşünün.

Virüsün yaptığı barsak villus hücresi ve mukozal sinir bozulması sonucunda, ortama histamin, serotonin, bradikinin, vazoaktif intestinal polipeptid (VIP) ve IL-1, IL-6 gibi moleküller salgılanır.

Bu moleküllerin her birinin özel bozucu etkileri vardır; damar genişlemesi, kızarıklık, ödem, şişlik, ateş, ağrı, barsak düz kaslarında kasılma gibi çok farklı zararlara neden olurlar.

Bu moleküllerin yaptığı bozulmalar :

1- İlk dakikalarda barsak boşluğuna aşırı sıvı ve elektrolit sekresyonuna neden olurlar. Bunun halk dilindeki karşılığı “kısa süren belli belirsiz ishaldir”.

2- Barsak kaslarında kasılmaya neden olurlar: Bunun klinikteki karşılığı ‘ileus’tur. Halk dilindeki deyimiyle “kabızlıktır”.

3- Barsak villus hücreleri arasındaki bağlar zayıflar. Geçirgenlik artar. Mukoza altı bölgesinde aşırı sıvı birikmesi olur.

4- Lokal ileus=kabızlık sebebiyle bağırsak içinde basınç artar.

 

Bu hastalığa yakalananlara öneriler için imleyiniz:

Kovid-19’a yakalananlara öneriler.

 

Önceki Yazılar»

 

Sağlığınız / Bizim Anadolu / 22 Ağustos 2021

Şu haber ve yazılarla da ilgilenebilirsiniz:

Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...

Be First to Comment

    Leave a Reply