Press "Enter" to skip to content

Din Kültürü ve Ahlak dersi kaldırılıyor

Laiklikten sonra din dersi…

150 yıllık inanç üzerine kurulmuş eğitimin sonunu getiren ve 20 yıl önce Katolik Okul Kurumları’nı kapatıp yerine kentler özelinde Okul Kurumları’nı getiren Kebek, yıllardır tartışılan Din Kültürü ve Ahlak (ECR) dersini de tarihe gömüyor.

Karanlık bir dönem olarak anımsanan Duplessis iktidarının (1944-1959 arası), Başbakan Maurice Duplessis’nin 1959 yılında ölümünden sonra laiklik yolunda önemli adımlar atan Kebek, inanç temelli okulları ancak 20 yıl önce kaldırabilmişti.

Zorunlu din dersinin kaldırılmasından sonra yerine Ahlak ve Din Kültürü dersini koyan Kebek hükümetleri, bunun da bir din öğretiminden çok tartışmayı, dünya değerlerini ve bunlara saygı göstermeyi çocuklara öğretmeyi denemişti. Ancak bunun bir sömürme aracına dönüşmesine yol açtığını gözlemleyen uzmanlar, bu dersin kaldırılması gerektiğini savunuyorlardı.

2008 yılında yürürlüğe giren Din Kültürü ve Ahlak dersi üzerine herkes başka bir görüş belirtiyordu.

Örneğin:

Dindarlar Katolik inancının artık öğretilmediği;

Dinsizler hâlâ din öğretildiği;

Agnostikler din ibadetine karşı yeterince eleştirel öğreti verilmediği;

Feministler hâlâ ataerkil din öğretiminin devam ettiği;

Ulusalcılar ise öğrencilerin çok kültürlülük propagandasıyla işlendiği görüşündeydiler.

Laiklik adımından sonra okullardan din eğitiminin kaldırılması için harekete geçen Kebek Gelecek Koalisyonu iktidarı, söz konusu dersin yerine ‘Kebek Kültür ve Yurttaşlığı’ dersini getirecek.

Din Kültürü ve Ahlak Derneği Başkanı Line Dubé, Başbakan François Legault’nun ‘ulusal uyumu’ sağlamak için ‘Kebek kültürü ve yurttaşlığına odaklanacak’ olan yeni bir ders haberinden kaygı duyduğunu ve meslektaşları gibi, dersin ‘belirli bir ideolojinin karşılığı olarak, partizan amaçlarla’ olup olmayacağını soruyor ve şöyle devam ediyor: Başbakan sözlerini tam olarak tarttı mı? Dersin içeriğini belirtirken belirli özgürlükler aldı mı?’

İktidar kanadı dersin içinde ‘küçük bir şovenizmin’ olabileceğini yadsımıyor.

Radio Canada’ya konuşan Başbakan Yardımcısı Geneviève Guilbault dersin nasıl olacağını şöyle belirtti: “Öğrencilere nasıl iyi bir yurttaş olunacağı öğretilecek, ‘tabii ki biraz şovenist bir tatla; tarih, kültür ve Kebeklilik övüncü”.

Ders içeriğinin ne olacağı henüz belirlenmezken, 2022-2023 öğretim yılına yetiştirileceği açıklanmasında bulunuldu.

 

Bizim Anadolu / 05 Kasım 2021

Şu haber ve yazılarla de ilgilenebilirsiniz:

Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...

Be First to Comment

    Leave a Reply