Press "Enter" to skip to content

Concordia Üniversitesi’nde Skandal İptal

Concordia Üniversitesi’nde Skandal İptal

Türk öğrenci derneklerinden açık mektup

 

 

 

 

 

 

İfade özgürlüğüne karşı çıkan bazı Ermeni dernekleri fanatiklerinin saldırgan kampanyasının ardından, Concordia Üniversitesi eğitim etiğini dışlayarak çevrimiçi bilgilendirme panelini iptal etti.

 

Kanada üniversitelerindeki Türk öğrenci dernekleri ise iptali protesto ederek açık bir mektup yayınladı.

 

 

Büyükelçi Kerim Uras

 

Öğrenci dernekleri açık mektupta şunları dile getirdi:

 

“Türkiye’nin Ottava Büyükelçisi Kerim Uras’ın konuşmacı olarak davet edildiği Concordia Üniversitesi’nde düzenlenmesi tasarlanan çevrimiçi bilgilendirici panelin, yıldırma üzerine son dakikada iptal edildiğini öğrenmekten büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çevrimiçi panelin temel amacı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileriyle Güney Kafkasya’daki son olayları akıl ve analitik düşünceye dayalı olarak özgürce bilgilendirmek ve açık bir şekilde tartışmaktı.

 

Son günlerde Concordia Üniversitesi ve Kanada Hak ve Özgürlükler Bildirgesini dışlayan, sosyal medyada birçok öğrenciye büyük rahatsızlık veren ve Türk kökenlilere yönelik gerçekleştirilen nefretle ilgili üzüntülerimizi paylaşmak istiyoruz.

 

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaretler, sosyal medyada Türk halkına yönelik hakaret ve aşağılama kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir yaklaşım, nefret ve düşmanlıkla dolu bir zihniyeti ortaya çıkarır. Sosyal medya platformlarında Türklere yönelik bu derin düşmanlık diyaloga ve karşılıklı anlayışa engel olur. Düşmanca duruş tehlikelidir ve Concordia Üniversitesi’nin teşvik ettiği ilerici, çok kültürlü ve çoğulculuk dokusuna zararlıdır.

 

Bu kutuplaştırıcı ve üzücü eyleme karşın, barışçıl, uyumlu ve çoğulculuk tavrımızı sürdürmek istiyoruz. Sonuç olarak, bu eğitim amaçlı düzenlemenin herkesin kabul edeceği bir biçimde gerçekleşmesini diliyoruz.

 

Concordia Üniversitesi, McGill Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi Türk Öğrenci Dernekleri”

 

Öğrenci Dernekleri

 

 

Bizim Anadolu / 25 Mart 2021

 

Şu haber ve yazılarla da ilgilenebilirsiniz:

 

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...