Press "Enter" to skip to content

Çift yurttaşlığı olanlara kötü haber

Çift yurttaşlığı olanlara kötü haber

Yurtdışında yaşayan ve çift yurttaşlığı olanlar çif vergi verme zorunluluğuyla karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Ulusal yayın yapan Türkiye’deki Sözcü gazetesinde Nedim Türkmen imzasıyla yayınlanan bir haber, yurtdışında yaşayan ve çift pasaporta sahip olan yurttaşların karşı karşıya kalacağı yeni yaptırımlara dikkat çekti.

 

Sözcü Gazetesi özetle şunları yazdı:

“Yurtdışında 3 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Yurtdışı seçmen listelerini ele geçiren ülkeler burada adları yer alan ve kendi ülke yurttaşlığına geçenlerle ilgili varlık bilgileri toplamaya başladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi’nin öncülüğünde hazırlanan ve 116 ülke tarafından 03.11.2011 tarihinde imzalanan ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ne Türkiye de taraf olmuş ve bu sözleşme 20.05.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7018 sayılı ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’ ile Türk mevzuatına girmişti. Bu yasayla verilen yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu söz konusu sözleşmeyi 26.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10969 sayılı ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar’ ile onayladı. Son olarak, 26.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmenin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmişti.

 

Çift pasaportlulara kötü haber

 

 

İşbirliği yapılacak konular

 

Sözleşmeyle taraf ülkeler arasında bilgi değişimi, yurtdışı vergi incelemeleri, eşzamanlı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve bildirim konularında yönetimsel yardımlaşma öngörülüyor.

Bilgi değişimi üç değişik yöntemle yapılabilecek: İstek üzerine bilgi değişimi, kendiliğinden bilgi değişimi ve otomatik bilgi değişimi. Bu yöntemlerden “otomatik bilgi değişimi” Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olup yurtdışında çalışan ve çift pasaporta sahip yurttaşlar için önemli sonuçlar doğuracak.

Sözleşmeye taraf ülkelerdeki bankalar, sigorta şirketleri, saklama kuruluşları gibi finans kuruluşları, müşterilerinin sahip olduğu taşınır değer (menkul kıymet), ortaklık payları, mevduat hesapları, saklama hesapları, sigorta ve anüite sözleşmeleri, türev finans ürünleri gibi parasal varlıklar ile bu parasal varlıklardan elde edilen kâr payı, faiz, kira, gayrimaddi hak, anüite, sigorta poliçe gelirleri gibi gelirlerle parasal varlık satış gelirlerini kendi ülkelerindeki yetkili orunlara bildirmek durumunda olacaklar. Bu verileri toplayan yetkili orunlar, herhangi bir istek olmaksızın, otomatik olarak diğer ülkelerin vergi yükümlülerinin varlık bilgilerini o ülkelerle paylaşacak. Söz konusu bilgi paylaşımı karşılıklı olacak. Eş deyişle Türkiye bir ülkede yaşayan gerçek ve tüzel kişilerin parasal bilgilerini paylaşırken, söz konusu ülke de orada bulunan Türkiye’de yaşayan gerçek ve tüzel kişilerin parasal bilgilerini Türkiye Gelir İdaresi ile paylaşacak.

 

Bilgiler yıl sonunda paylaşılacak

 

Bilgi değişimi anlaşmasının yürürlük tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş olmasına karşın; Türkiye yönetimsel, teknik ve yasal altyapıyı tamamlayamadığından bilgi değişimi 2019’un sonunda başlayacak. Bakanlar Kurulu’nun hangi ülkelerle bilgi değişimi yapılacağını da belirlemesi gerekiyor. Bu arada paylaşılacak bilgiler geriye dönük 10 yıl değil, sadece 1 yıl olacak.

Türkiye’de yaşamayan kişi ve kurumların varlık hesaplarına ilişkin bilgilerin karşılıklı paylaşımı çift pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları; Türkiye’de elde ettikleri gelirleri, ikinci pasaport aldıkları ülkeden gizlemişlerse, o ülkede aldıkları sosyal yardımların kesilmesi ve ödenenlerin ise cezalı olarak geri alınması sorunuyla karşılaşacaklar.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı örneğin ayrıca Alman yurttaşlığına da geçmişse, Almanya açısından tam vergi yükümlüsü olarak kabul edilecek; hem Almanya hem de Türkiye’de elde ettiği gelir üzerinden vergi ödemesi gerekecek. Gelir Vergisi 210 seri No’lu Genel Tebliği ile yurtdışında çalışma ve oturma izni alarak 6 aydan fazla yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları dar vergi yükümlüsü olarak kabul ediliyorlar. Çift vergilendirmeyi önlemek için birbirine sayılması yöntemi (mahsup sistemi) olmakla birlikte, Türkiye’deki vergi oranlarının düşük olması dolayısıyla, örneğin Almanya’nın ek vergi alması sonucunu doğuracak. Türkiye’de en yüksek Gelir Vergisi oranı yüzde 35, Almanya’da yüzde 47.5, İngiltere’de yüzde 47 ve İsveç’te yüzde 61.5. Kanada’da İller arasında farklı olmakla birlikte kişisel vergi yükümlüsünün gelirine göre Federal ve İl vergileri toplamı ortalama % 15 ile % 30 arasında değişiyor.

 

 

 

 

 

Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 6 milyon

 

Yurtdışında toplam 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının yaşadığı ve bunların en son yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinde 3.032.206’sının yurtdışı seçmen olarak oy kullanma hakkı olduğu dikkate alındığında yaklaşan tehlikenin büyüklüğü göz önüne seriliyor. Yurtdışı seçmen listelerini ele geçiren ülkeler bu listelerde yer alan ve kendi ülke yurttaşlığına geçenlerle ilgili varlık bilgilerini toplamaya başladıkları bildiriliyor. Bunu gören çift pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, 2016 yılından bu yana yılda 25 bin kişiden az olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığından çıkmaya başladıkları bildiriliyor.

 

 

Bizim Anadolu / 23 Ocak 2019

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...