Press "Enter" to skip to content

CHP’den üç maddelik başörtüsü önergesi

CHP üç maddelik ‘başörtüsü yasa önergesi’ni Meclis’e sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu ‘kıyafetle ilgili kanun teklifi’ Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Üç maddelik önergeyle kadınların giysilerinden ötürü bir ayrımcılığa uğramamaları amaçlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumsal paylaşım ortamından yayınladığı görüntülü iletide başörtüsü yasağı konusuna değinerek, ‘Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız’ demişti.

‘Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi’ CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Türkiye’nin imzacısı olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ve Anayasa’nın eşitlik hakkındaki maddelerine dayandırılan gerekçede şunlar belirtildi:

* Demokratik, laik hukuk devletlerinde bireylerin sahip olduğu dini inanç ve kanaat hürriyeti hiçbir sınırlamaya tabi tutulamaz. Laiklik, din ve vicdan hürriyetini engelleyecek biçimde yorumlanamaz; aksine laiklik din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasının teminatıdır. Dini konulardaki bireysel tercihler ve bireylerin yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında olduğu gibi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesiyle teminat altına alınan ifade özgürlüğü, kıyafetini seçme özgürlüğünü de kapsamaktadır.

‘Siyasette istismar aracı oldu’

* Kadının kıyafeti başta; bireylerin yaşam tarzı, inancı ve etnik aidiyeti siyasetin konusu olmamalıdır. Geçmişte yaşanmış bazı baskıcı uygulamalar toplumsal hafızamızda olumsuz izler bırakmış, ayrıca siyaseten istismar aracı olagelmiştir. Yakın geçmişimizde üniversite öğrencilerinin başörtüsüyle eğitim hakkı engellenmiş, kamuda kadınların başörtülü çalışmasına izin verilmemiştir. Benzer engellemelerin ve yasaklamaların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi almak Parlamentonun ve kamu idaresinin görevidir. Genelge, talimat, yönetmelik ya da diğer idari düzenlemeler ve hiyerarşik amirlerinin emirleriyle kadının ne giyeceğine ya da giymeyeceğine yönelik yapılmış zorlamalara son vermek ve kadının kıyafet seçme özgürlüğünü kanuni güvence altına almak için bu teklif hazırlanmıştır. Teklif ile kadınlarımızın Anayasa ile güvence altına alınan kişisel ve mesleki kıyafet özgürlüklerinin korunması öngörülmektedir.

Yasa önergesinin amacı

Bu kapsamda önergeyle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan ve her konumda istihdam edilen, Anayasa’nın 135’inci maddesine göre kurulan meslek örgütlerine bağlı olarak çalışan kadınların ayrımcılığa uğramaması amaçlanıyor.

Önergenin belirtilen amaçlarından biri de, görevleri gereği mesleki giysi, cübbe, önlük ya da üniforma dışında herhangi bir zorlamaya uğramayacağını hüküm altına almak ve böylece, kadın çalışanların giysilerinden ötürü bir ayrımcılığa zorlanmayacağı hedefleniyor.

Önergenin maddeleri

Yasa önergesinin üç maddesi şöyle:

* Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

* Bu kanun hükümlerini cumhurbaşkanı yürütür.

* Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bizim Anadolu / 06 Ekim 2022

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...