Press "Enter" to skip to content

Bonne fête nationale du Québec!

Bonne fête nationale du Québec!

Kebekliler Ulusal Bayramın 187. yıldönümünü kutluyor.

 

Montreal’de bir Ulusal Bayram kutlaması.

Kebek Ulusal Bayramının tarihçesi

Kebek Ulusal Bayramının kökeni çok eski çağlara, insanların yaz ayları dönüşümünü kutladığı dönemlere uzanıyor. Tek tanrılı dinler öncesindeki bu gelenek, zirvedeki ışığı simgelemek için bir şenlik ateşinin yakılmasına dayanıyordu. Bu gelenek, Türklerde ve İran toplumlarında olduğu gibi doğu toplumlarında da görülür. Evrenin her yöresinde olduğu gibi, özellikle tek tanrılı dinlerin kurumlaştığı çağlarda eski inançlar ve gelenekler bu dinler içinde yeniden biçimlenmeye başladı ve Avrupa’da, özellikle Fransa’da ‘Vaftizci’ adıyla tanınan İsa’nın kuzeni Yahya (John / Jean) bu bayramlarla ilişkilendirildi. Böylece, ışığın kutsanması ve Vaftizci Yahya arasındaki bağlantı doğdu.

Saint-Jean-Baptiste’tin Yeni Fransa’da (bugünkü Kebek bölgesi) ilk kutlamaları 1606’ya kadar uzanıyor. Bu şenlikler, Yeni Fransa’nın Büyük Britanya tarafından alınışıyla kesintiye uğradı.

Gazeteci Ludger Duvernay

 

Bu büyük geleneği canlandırma düşüncesi bir basımcı, gazeteci ve Aşağı Kanada Meclisi’nde milletvekilliği yapan Ludger Duvernay’ca 1834 yılında geliştirildi. Duvernay’ın hedefi, Fransız Kanadalılara yıllık bir ulusal bayram sağlamaktı.

 

Daha sonra avukat John McDonnell’in bahçesinde, aralarında dönemin önde gelen kişilerinin de bulunduğu yaklaşık altmış kişinin katıldığı bir şölen düzenlendi. Gazetelerin, Fransız Kanadalıların birliğini kurmak amacıyla köylerde ‘Saint-Jean-Baptiste’ kutlamasını cesaretlendirmesi gerçek bir başarıya dönüştü. Ertesi yıl, Ulusal Gün kutlamaları Debartzch (bugünkü Rougemont), Saint-Denis, Saint-Eustache, Terrebonne ve Berthier de içinde olmak üzere birçok köye yayıldı.

Yurtsever (1837-1838) isyanlarının ardından Fransız Kanadalıların Büyük Britanya tarafından tasarlanan asimilasyondan kaçınmak için örgütlenmesi gerekti. Böylece 9 Haziran 1843’te Duvernay, Saint-Jean-Baptiste Derneği’ni kurdu ve halkı, savsözü (sloganı) ‘Topluma daha iyi bir gelecek sağlamak’ olan Fransız Kanadalıların ulusal bayramını kutlamaya çağırdı. O yıl, ilk büyük çaptaki geçit töreni Montreal’de yapıldı ve devamında bu bir gelenek oldu.

1874 yılında St-Jacques caddesinde gerçekleştirilen resmi geçit.

1925’te Saint-Jean-Baptiste Günü, Kebek Yasama Organı’nca resmi bayram olarak kabul edildi ve ‘bayram tatili’ ilan edildi. Böylece Saint-Jean-Baptiste Günü, bir araya gelmek ve Fransız-Kanada ulusunun canlılığına ve ekinsel varsıllığına tanıklık etmek için bir olanak sağladı. İşte bu tarihten itibaren Saint-Jean-Baptiste kutlamaları gerçek bir geleneğin kapısını açtı ve birçok kentte geçit törenleri yapıldı.

1924 yılında Montreal’de bir St-Jean-Babtiste kutlaması.

1960’larda, Montreal ve Kebek kentlerinde düzenlenenlere ek olarak, şenlik ateşleri ve geçit törenleri özellikle Trois-Rivières, Drummondville, Lac-Mégantic, Asbest ve Victoriaville’de etkileyici kalabalıkları kendine çekti. Ayrıca düzenleyiciler, her kesimden Kebeklilerin katılımını sağlamak için toplumsal balolar, kilise alanlarında ayinler ve çok sayıda açık hava gösterileri düzenlemeye başladılar.

1975’te Gilles Vigneault, şimdilerde çok ünlü olan “Gens du pays / Ülke İnsanları” şarkısını çıkardı ve Ginette Reno ise, Jean-Pierre Ferland’ın ‘Biraz daha yükseğe, biraz daha ileri’ şarkısını seslendirdi. 1976’da Plain d’Abraham’da gerçekleştirilen büyük gösteri “Beşte Bir” adı altında sonraki kuşaklara geçti.

1977’de René Lévesque önderliğindeki hükümet, 24 Haziran’ı tüm Kebeklilerin bayramı haline gelen Ulusal Kebek Bayramı olarak ilan etti. Böylece bugün 24 Haziran artık yalnızca Katolik dinini uygulayanlarla ilişkilendirilmiyor, açık ve laik bir yön kazanıyor.

Kebekliler Ulusal Bayramı coşkuyla kutluyorlar.

Bugün Kebekliler, kökenlerini ve değerlerini unutmadan çağdaş bir anlayışla değişik ekinsel toplum kökenli yurttaşlarıyla birlikte ve coşkulu bir övünçle Ulusal Bayramlarını kutluyorlar.

Ulusal Kebek Bayramımız kutlu olsun!

Bonne fête nationale du Québec!

 

Bizim Anadolu / 24 Haziran 2021

Şu haber ve yazılarla da ilgilenebilirsiniz:

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...