GÜNCEL HABER

 

Hamilton'da şiddet kınandı

SEVIM ONURALP

HAMİLTON - Kadına yönelik şiddet ve ölüm olayları dünyanın her yerinde olanca hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında eski eşi tarafından trajik bir şekilde öldürülen Mürüvet Tuncer ve kadınlara yönelik şiddeti protesto için, 14 Mart günü Hamilton Gore Park'ta kadınerkek bir araya geldi.

Şiddetin, insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak görüldüğü dile getirilen günde, kültürlerin, dinlerin, toplum baskısının, ataerkil kararların, kadın üzerinden artık ellerinin çekilmesi önemle vurgulanarak, katılanlar tarafından bu şiddet uygulamaları protesto edildi.

Çok sayıda önemli konuğun konuşmacı olarak katıldığı "Kadına Yönelik Şiddeti Protesto" gününde, şiddetin en yaygın biçimi olan "aile içi şiddet" konusu tüm konuşmacılar tarafından önemle vurgulandı.

Kadına yönelik şiddetin coğrafi sınırların, ekonomik gelişmişliğin, kadın ve erkeğin eğitim düzeyinin önemine bakılmaksızın her geçen gün artmasının birey olarak ve toplum olarak sorumluluk duymamız gerektiği vurgulanarak, bu konuda alınan önlem ve yasaların yetersizliğine dikkat çekildi.

Mürüvet Tuncer'in ailesinin, Yeni Demokrat Partisi'nden (NDP), milletvekili David Christopherson, milletvekili Chris Charlton, eyalet milletvekili ve Ontario NDP Lideri Andrea Horwath, eyalet milletvekili Paul Miller, milletvekili Wayne Marston, Hamilton Belediyesi'nden Brian McHattie, Türk Toplumu adına Dr. Kaan Yücel, Krista Warnke SACHA, Pauline Kajiura SACHA, Lilian Magaya The Aids Network, Val Sadler Woman Abuse Working Group, Ashley Dryburgh The Wellness Centre for LGBTQ, Morteza Jafarpour SISO, Kavin Mckay Skydragon Centre, Ravi Gokani SISO ve We Speak Turkish Women Society of Canada yetkilileri, basın, TV kanallarıyla yaklaşık 80 kişi protesto gününde yer aldı.

SACHA, We Speak Turkish Women Society of Canada ve SISO'nun katkılarıyla düzenlenen günde, Türk Toplumunun ve basınının duyarsızlığı dikkat çekiciydi.

Nisan 2009