Press "Enter" to skip to content

81 ilde OHAL ilan edildi

81 ilde OHAL ilan edildi

Türkiye’de üç ay süreyle Olağanüstü Hal OHAL ilan edildi. MGK’den sonra Bakanlar Kurulu’nun da bitmesiyle Recep Tayyip Erdoğan yurtta 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

 

 

 

 

TBMM’de 115’e karşı 346 oyla kabul edilen OHAL durumu gerekirse bir üç ay daha uzatılabilecek.

 

OHAL NEDİR?

 

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen söz konusu yasanın amacı; doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar ya da ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan özgür demokrasi düzenini ya da temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemlerine ilişkin ciddi belirtilerin ortaya çıkması ya da şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi biçimde bozulması durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve yöntemleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.

 

Yurttaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleriyle olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği önlemlerin nasıl ve ne biçimde alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

 

Bizim Anadolu / Temmuz 2016

 

Paylaşın, dostlarınızın da haberi olsun…

 

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...