AnaSayfa/Accueil/Home » Gündem-Güncel » 21. yy ideolojisini yaratmalıdır

21. yy ideolojisini yaratmalıdır

21. yy ideolojisini yaratmalıdır

20. Yüzyıl İdeolojileri Çok Yordu

20. yüzyıl’ın kadim ideolojileri yerini yavaş-yavaş 21. yüzyıl ideolojisine bırakacaktır.

 

 

 

 

 

 

Gezi Halk Hareketinin ötelenen gizdeki mesajı şu idi: “31 Mayıs 2013, Türkiye’de ve dünyada 20. yüzyılın egemen ideolojilerinin sonlandığı ve ‘dünyanın özgün gelişimi ve değişimini dikkate alarak, farklılıkları bütünleştiren, evrensel barışı esas alan’ 21. yüzyıl ideolojisinin ötelenen miladıdır.”…

 

21. yüzyılda; artık birkaç kişinin düşüncede, siyasette, ticarette, bürokraside ve medyadaki egemenliği bitmeli, birçok kişinin, yani halkın etkin ve belirleyici olacağı sürece girilmelidir. Kolektif düşünmenin, dahası halkın düşünme zamanının geldiğinin, doğrusu bedenini yeniden inşa etmeye başlayan insanın zihnini de yeniden inşa etmenin yollarını bulması vurgusu idi “Gezi Halk Hareketi”. Ve düğmesine de Türkiye’mde basılmıştı…

 

“Sönümlendi” diye düşünenler; Gezi Halk Hareketi’nin Sarı Yelekliler adıyla Fransa’da kendini göstermeye başladığını gördüler. Evrensel bu mesajın tekrar yaşatılması, güçlenerek yaygınlaştırması adına sevindirici.

 

Evet; Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemi “Gezi Halk Hareketi”nin devamıdır ve evrenseldir. Evrenseldir, çünkü 20. yüzyıl’ın kadim ideolojilerinin bitişi ve 21. yüzyıl’ın ideoloji arayışıdır. Fakat kürenin efendileri buna bir şekilde bariyer ördüler örmesine de, fakat bu bariyerin-bendin bir gün yıkılacağı kesindir.

 

Her düşünselliğin, Fransa’daki gibi Gezi Halk Hareketine paydaş olması gerekir… Özellikle, ülkemin solu ve CHP bu konuda kendini sorgulayıp hazırlamalı…

 

Bu evrensel olgunun yeni ve zorunlu soluğu yeni liderdir… Olguyu bu bazda ele aldığınızda; yeni lider duruşunun bir halk hareketine dönüşmesi ve de ülkemiz özelinde; Gezi Halk Hareketi’nin örgütsel disiplin bulmuş hali olarak karşımıza çıkması gerekir… Dahası yeni lider hareketi; küresel efendilerin sönümlendirdiği Gezi Halk Hareketi ve Fransa’daki Sarı Yelekli halk hareketinin evrensel çıkışını besler özler taşıması gerekir. Her iki hareketin kökü de; 1999’da Seattle’deki “World Trade Organization / Dünya Ticaret Örgütü (WTO)” eylemlerine dayanmaktadır… Dahası; tüm bu süreçler 21. yüzyılın kendi ideolojisini yaratma sürecidir, bana göre…

 

Evet; [[Yeni lider Halk Hareketi ‘evrensel barış projesi bütününde’ Sarı Yelekliler ve Gezi Halk Hareketi’nin örgütlü disipliner devamı olmalıdır.]]

 

Bilişim ve iletişim teknolojisinin silahları, ulaşım araçlarını, hatta organik insan bedenlerini değiştirip inorganik yapıya dönüştürüldüğü noktada, neden düşüncesini değiştirmez ki?! Dahası; insanın yarattığı ideolojiler, yani günümüz dış dünyası insan zihnine yansıyarak düşüncesini( de) değiştirme, yani 20. yüzyıl ideolojisini değiştirme gereksinimi duymaz ki?! Bu algısızlığı sürdürmeye devam ettiği sürece, 20. yüzyıl kadım ideoloji sahipleri bireyi her ortamda ve durumda izleyerek, dijital olguyu, aklınıza gelen her bir veriyi, elektronik araçlar yardımıyla sayısallaştırmanın yanında siyasallaştırma ile dijital diktatörlüğe dönüştürebilirler.

 

Geç değil; CHP’nin evrensel ilkeleri bu doğrultuda; ‘6 Ok’; çağımız özgün gelişim ve değişim boyutunda, 21. yüzyıl ideolojisi (düşünce bütünü) için onarılarak baz alınabilir… Sayın CHP yöneticilerinin ‘eleştirilmeleri gereken noktaları olsa da’; Gezi ruhuna özdeş, ‘çağcıl farklı düşüncelerle’ zorunlu evrensel birliktelik süreci işleterek yaşamımızın geleceğine karar vermeye yönelebiliriz. Aksi taktirde ABD vb küresel efendiler, ideolojileri bütününde oluşturmaya başladıkları yapay düşünceleri devreye sokarak kurumsallaştırdıkları dijital otokrasi ile gezegeni, yani insanı tümden köleleştirebilirler…

 

Evet; tüm siyasi görüşleri, dahası; evrensel boyutta tüm ideolojileri bir araya getiren emek-düşün özgürlüğü esaslı, yeni sol ve ulusalcı sosyal demokrat çizgide bir 21. yy ideolojisi oluşturmalıyız. Elbette sağ düşünce sahipleri de, içinde demokrasi ve özgür düşünce olan 4 eğilim boyutunda yeni Muhafazakâr-Liberal 21. yy ideolojisi ile, 20. yy kadim yorgun ideolojilerini öteleyebilir…

 

Geç kalıyoruz; gün, çekişme değil dayanışma ve birliktelik, ortak akıl-düşünce oluşturma ve değişim günüdür…

 

Yeni lider hareketi; eşitleyici, ötekileştirmeyen bütünleştirici, kucaklayıcı, demokrasi ve özgür düşünceyi esas alan, ayrıştırıcı dilden soyut yapısıyla, salt ülkem için değil gezegenimiz için de uyarıcı şanstır…

 

CHP, durağanlıktan kendini kurtarmalıdır. Bu bağlamda CHP, dünyanın özgün gelişim ve değişimini esas alarak 21. yüzyılda tüm kadim ideolojilerin harmanlamasında liderler için değil, halk için ideoloji yaratmalıdır.

 

Toplum enerji yüklüdür ve bu enerjisinden dolayı sahip olduğu bir hareketi barındırır. Bu hareketi ivmelendirdiğiniz an toplum hareketi bu sürecin ivmesi ve de momentumudur…

 

Bu duruş aslında gezegen kardeşliği boyutunda, gezegenimizin 21. yüzyıl algısı olmalıdır. Düşünün, dünün bilimkurgu teorileri günümüzün gerçekleri oldu. Yarının bilimkurgu teorilerinin gerçek olmayacağını söyleyebilir miyiz!!??

 

“Ben demiştim veya yazmıştım” tümcesi, her ne kadar narsisizmi ve megalomanlığı çağrıştırsa da, zaman-zaman kullanırım, çünkü gerekiyor.

 

Evet; küreselleşme karşıtı değilim, çünkü küreselleşme projesinin en büyük parçası Avrupa Birliği’ne inanan biriyim. Fakat küreselleşme olgusunun rantı sermaye sahipleri tarafından toplanınca şunu söylemişim: “Sermayenin halka açılımı değil, sermayenin sermayeye açılımı demişim”.

 

20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında The Guardian yazarı Larry Elliott 2020 Şubatı’nda söylemiş: “Küreselleşme karşıtı eğilim yükseldi, çünkü küreselleşmenin meyveleri öncelikle sermaye sahipleri tarafından toplanmıştı. Bu arada, tüketiciler bir süre düşük fiyatların keyfini sürmüştü; ancak dünyanın her yerinde eşitsizlik daha da artmıştı. Demokratik yönetimlerde insanların yaşam standartları durağanlaşır veya zar zor gelişirken, zenginlerin zenginleşmesine ne kadar dayanacaklarının da bir sınırı vardı.”

 

 

evesbere@mynet.com

 

Tüm Yazıları»

 

Şevket Çorbacıoğlu / Bizim Anadolu / 05 Eylül 2020

 

 

Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Leave a Reply