Press "Enter" to skip to content

19 Mayıs’ın Öyküsü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

 

 

 

 

 

 

Türk Ulusunun, en zor ve en olanaksız koşullarda bile teslim olmayacağını, 19 Mayıs 1919’da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük savaşımıyla tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşımı bugün 101 yaşında.

 

Mustafa Kemal Ulusal Savaşım’da…

 

19 Mayıs’ın Öyküsü

 

Samsun’a hareket günü olan 16 Mayıs, Cuma’ya denk gelmişti. Mustafa Kemal Paşa, bir gün sonra yeniden Padişah tarafından kabul edildi. Cuma Selamlığından sonra Yıldız Hamidiye Camisi’nde Hümayun Mahfili’ndeki görüşme bir saatten fazla sürdü. Yaveri Cevat Abbas’ın aktardığına göre Mustafa Kemal, bu görüşmenin ardından çevresindekilere ‘Çok alçak bir adam. Çok melun. Millet, memleket mahvoluyor. O yalnız kendini düşünüyor’ diyecekti. Genç Paşa, Şişli’deki evine giderek annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Hanım ile vedalaştı. Bu sırada uğurlamaya gelen arkadaşı Rauf Bey (Orbay), “Karadeniz’de müttefiklerce ya tutuklanacağınızı veya batırılacağınızı yeni haber aldım, dikkat buyurunuz’ uyarısında bulundu. Genç Paşa, Galata rıhtımından istimbotla açıktaki vapura geçti. Kızkulesi açıklarında işgal güçleri tarafından arama yapılan vapur, akşam saatlerine doğru Samsun’a doğru yola çıktı. Yabancı subayların ayrılmasından sonra Mustafa Kemal yanındakilere, “Bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silah kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde! Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz, Anadolu’ya ne silah, ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz” dedi.

 

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun çizilmiş bir resmi.

 

Mustafa Kemal’in Yaveri Cevat Abbas, anılarında İstanbul’dan ayrılışı şöyle anlatıyor:

 

‘Sahile yakın rota tutunuz’

 

“Büyükdere’den ayrılmış Kavaklar arasına gelmiştik. Güneş batmış, karanlıklar her dakika koyulaşıyordu. Boğaz’dan çıkmış, kabına sığamayan Karadeniz’in köpürmüş, kükremiş dalgaları arasına vapurumuz atılmış, tecrübeli küçük teknemiz çatırdayarak mücadeleye başlamıştı. Karanlıklar artık hiç bir yeri bize göstermiyordu. Korkunç dalgalar bazen hepimizi birden susturuyordu. Deniz tutması arkadaşları kamaralara çekilmeye mecbur etti. Kumandanımla kalmıştık. Bana kaptanı çağrıttı. ‘Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının gadrine uğramamak için sahile yakın bir rota tutunuz! Şayet mutlak tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz!’ emrini verdikten sonra istirahate çekilmişti.”

Bandırma Vapuru, 17 Mayıs sabahı gün doğduğunda Karadeniz’in hırçın dalgaları arasında kıyıya doğru yol alıyordu. Vapur, saat 09.30 sıralarında İnebolu’ya yanaştı. Mustafa Kemal, bir limana çıkıp karayoluyla Samsun’a gitmeyi düşündü. Ancak bunun o günün koşulları içinde olamayacağından, deniz yolculuğuna devam edildi. 18 Mayıs’ta Sinop limanında mola verildi. Bandırma Vapuru, 19 Mayıs’ta pırıl pırıl güneşli bir günün sabahında saat 06.00 sıralarında Samsun’a vardı. Direniş, akacağı yatağa doğru ağır ağır biçimleniyordu.

 

Mustafa Kemal bir yurt gezisinde.

 

Ulusal Savaşım’ın Kurultayları

 

Milli Mücadele (Savaşım) döneminde yapılan ve Kurtuluş Savaşı’nı yönlendiren kongreler (kurultaylar):

19 Mayıs kutlamalarından görünüm.

 

– 1. Kars Milli İslam Şurası – 30 Kasım 1918

– 2. Kars Milli İslam Şurası – 18 Ocak 1918

– İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti Kongresi – 17-19 Mart 1919

– 1. Balıkesir Kongresi – 28 Haziran – 12 Temmuz 1919

– 2. Balıkesir Kongresi – 26-30 Temmuz 1919

– Erzurum Kongresi – 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919

– 1. Nazilli Kongresi – 6-9 Ağustos 1919

– Alaşehir Kongresi – 16-25 Ağustos 1919

– Sivas Kongresi – 4-11 Eylül 1919

– 3. Balıkesir Kongresi – 16-22 Eylül 1919

– 2. Nazilli Kongresi – 19-23 Eylül 1919

– 1. Edirne Kongresi – 16 Ekim 1919

– 4. Balıkesir Kongresi – 19-21 Kasım 1919

– 2. Edirne Kongresi – 15 Ocak 1920

– 5. Balıkesir Kongresi – 10-23 Mart 1920

– Lüleburgaz Kongresi – 31 Mart – 2 Nisan 1920

– Büyük Edirne Kongresi – 9-13 Mayıs 1920

 

Samsun’a ilk adımı atan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları.

 

Bandırma Vapurunun Yolcuları

 

Bandırma Vapuru’nun yolcuları, resmi olarak ordu müfettişliğinin, gerçekte milli mücadelenin liderinin karargâhında yer alan şu adlardan oluşuyordu:

1. Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri

19 Mayıs kutlamalarından.

2. Kurmay Başkanı Albay Kâzım Beyefendi

3. Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Tali Beyefendi

4. Kurmay Binbaşı Arif Bey

5. Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey

6. Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey

7. Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey

8. Yaver Piyade Yüzbaşı Cevad Abbas Efendi

9. Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa Efendi

10. Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Efendi

11. Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi

12. Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi

13. Tabip Yüzbaşı Behçet Efendi.

14. Piyade Asteğmeni Hayati Efendi

15. Piyade Asteğmeni Arif Hikmet Efendi

16. Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer Efendi

17. Asteğmen Abdullah Efendi.

18. Adli müşavir Ali Rıza Bey.

19. Tabur hesap memuru Rahmi Efendi.

20. Tabur hesap memuru Ahmed Nuri Efendi.

21. Kâtip Faik Efendi

22. Yedek subay Tahir Efendi.

23. Kâtip Memduh Efendi

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından görünüm..

 

‘Ya ölürüz ya vatan kurtulur’

 

Ahmet Remzi Coşkuner, o dönemde Samsun telgrafhanesinde memur yardımcısı bir gençti. Gökyüzünü sarsarcasına şimşeklerin çaktığı yağmurlu bir gece, Samsun telgrafhanesinde nöbetçiydi. Paratoner olmadığı için telgrafın tellerini toprağa vermişti. Kapı nöbetçisi “Paşa geliyor” diye telaşla seslendi. Mustafa Kemal, telgrafhaneden içeri girdi:

– Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor!

– Hava elektrikli. Telleri toprağa verdik. Sizi görüştüremem.

– Bu konu vatanın kurtuluşu ile ilgilidir. Muhakkak görüşeceğim. Bir elini makineye koy, diğerini ben tutacağım, yıldırım çarparsa seni de çarpar beni de!

– Ama Paşam!

– Ya ölürüz ya vatan kurtulur!

 

Genç paşa, ceketinin cebindeki ipek mendili çıkartıp maniplenin üstüne koydu. Telgraf hatları, şiddetli yağmura ve göğü çatlatan yıldırımlara karşın çalıştı. Milli mücadele, telgraf telleri üzerinden sinyal sinyal Anadolu’ya yayılmaya başlamıştı.

Mustafa Kemal bir yurt gezisinde.

 

Askerliğe Veda

 

Samsun, İngiliz birliğinin varlığı ve civarda kol gezen Rum çeteleri nedeniyle güvenli değildi. Mustafa Kemal, 25 Mayıs 1919’da heyetiyle birlikte Havza’ya geçti. Havza’da 5. Kafkas Tümeni’nin bir alayı vardı. Ancak subayları ile çok az sayıda kalan erleri sefil durumdaydı. Şartlar bir direnişi başlatmak için olanaksız denecek ölçüde zordu. Ama Mustafa Kemal’in ulusa inancı, ulusun ise tutsaklığa dayanamayacak bir onuru vardı. Genç Paşa, Havza’dan Amasya’ya geçti. Kurtuluş savaşının ilk kıvılcımı özelliğindeki Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919 tarihinde yayımlandı. İngilizler, Mustafa Kemal’in geri çağrılması için hükümete baskı yaptı. Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı), 8 Haziran’da Mustafa Kemal’i İstanbul’a geri çağırdı. İstanbul ile yapılan telgraf görüşmelerinde ip koptu ve Mustafa Kemal, 9 Temmuz’da askerlik görevinden istifa etti. Mustafa Kemal, artık sivil bir önderdi.

 

Mustafa Kemal Atatürk gençlerle.

 

İstifa Dilekçesi

 

Erzurum Vilayeti Aliyesine (Yüce Erzurum Valiliğine)

9 Temmuz 1919 – Erzurum

Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savaşımlar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı. Bu gaye-i mukaddese (kutsal amaç) için milletle beraber sonsuza kadar çalışmağa mukaddesatım (kutsal şeylerim) adına söz vermiş olduğum cihetle, pek âşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakârlıkla çalışmak üzere sine-i millette (milletin bağrında) bir ferd-i mücahit (savaşçı kişi) suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim.

Mustafa KEMAL

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından….

 

İki paşayla temas kurdu

 

Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basar basmaz Milli Mücadele’yi örgütlemeye başladı. İlk günler, İzmir’in Yunanistan tarafından işgali, hükümetin istifası gibi gelişmeleri izlemek ve yerel temaslarla geçti. 21 Mayıs’ta Erzurum’daki kolordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa ile temas kuruldu. 23 Mayıs’ta temas kurulan kişi ise Ankara’daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa oldu. Fuat Paşa, Mustafa Kemal’in İstanbul’daki okul yıllarında evine gittiği arkadaşıydı. Kâzım Karabekir ile Ali Fuat Paşa’nın desteği milli mücadele için yaşamsal derecede önemliydi.

 

19 Mayıs kutlamaları…

 

Kurtuluşun rotası çiziliyor

 

Mondros Mütarekesi’nin (silah bırakışının) ardından farklı zamanlarda toplanan kurultaylar (kongreler), toplum genelindeki ulusal direnme ruhunu yansıtması açısından önem taşır. Ancak bu kurumtayların büyük bölümü yerel nitelikte kurtuluş arayışlarıydı. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının ardından telgraf yoluyla kurduğu iletişim ağıyla ulusal savaşım ruhu, ulusal ölçekte örgütlendirilmeye çalışıldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile çatı bir örgüt oluşturuldu. Askerlikten istifa eden Mustafa Kemal’in ilk kez sivil bir önder olarak başkanlığını yaptığı Erzurum Kongresi’nin toplantısı, 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapıldı. Kongre, kurtuluş savaşının rotasının oluşturulmasında önemli bir rol oynadı.

Sıvas Kongresi’nin toplanacak olması İstanbul Hükümeti ile işgalci güçlerde tedirginlik yaratmıştı. Fransız Binbaşı Brunot, Sıvas Valisi Reşit Paşa’yı işgalle tehdit etti. Kongrenin toplanmasını engellemekle görevli Elazığ Valisi Ali Galip, Sıvas’a giderek Mustafa Kemal’in tutuklanmasını sağlamak için girişimlerde bulundu. Mustafa Kemal, usta manevralarla bu girişimleri engelleyerek, kongrenin toplanmasını sağladı. 41 delege ile toplanan Sıvas Kongresi ile Erzurum Kongresi’nde atılan adım genişletilerek, ülkenin bütününe yaygınlaştırıldı.

 

Mustafa Kemal Atatürk yurt gezilerinde.

 

Vatan bir bütündür…

 

4 Eylül – 11 Eylül 1919 tarihlerinde yapılan Sıvas Kongresi’nde alınan kararlar ile yeni bir devletin kuruluşunun bir anlamda çerçevesi çizildi. Kongrede, özetle şu kararlar alındı:

– Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.

– Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

– İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

– Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

– Manda ve himaye kabul olunamaz.

– Milli iradeyi temsil etmek üzere Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.

– Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

– Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından bayrak geçidi.

 

Bizim Anadolu 19 Mayıs 2020

 

Şu haber ve yazılarla da ilgilenebilirsiniz:

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...