Press "Enter" to skip to content

Nusaybin, kültürler beşiği

Nusaybin değişik bir sosyal yapıya sahip

Biraz ilerde Dara zindanları vardı, oraya indim. Korkunç bir yer.

 

 

 

 

 

Söylenenlere göre o zindanlarda binlerce Ermeni katledilmiş. Bu konu ile ilgili araştırmalarımda Ermenilerin katledişiyle ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadım.

Dara antik kenti.
Dara antik kenti.

 

Ve Nusaybin İpek yolu üzerinde Suriye ile sıfır noktasında bulunan Nusaybin, Dicle Nehri ile Fırat Nehri arasındaki havzanın yani Mezopotamya’nın kuzey kısmında bulunmaktadır. Nusaybin’in ilk kurulduğundaki adı bilinmemektedir. Ancak Sümerler döneminde “Nırbo” denilmiştir.

Gezimizde beni konuk eden dostlar, sağolsunlar, benim nazımı çok çektiler.
Gezimizde beni konuk eden dostlar, sağolsunlar, benim nazımı çok çektiler.

 

Babilliler şehre Armis veya Nisibis, Huri-Mitaniler Nabila, Kenge, Nas-ü-bina, Asurlular Meppin-Suba, Romalılar Antimosya, Süryaniler Nasibina-Sarbo, Sasaniler Ahvaz, Araplar Nasibeyn, Kürtler ise Nisebin, Cumhuriyet döneminde de Nusaybin adını almıştır.

 

Nusaybin değişik kültürleri bir arada yaşatıyor.
Nusaybin değişik kültürleri bir arada yaşatıyor.

 

Tarih içinde çok sayıda farklı devletin yönetimi altına girmesiyle beraber Nusaybin birçok kültürel ve toplumsal değişikliliğe maruz kalmıştır. İslamiyet öncesi / Roma zamanında bu bölgelerde çoğunlukla Süryanilerin kaldığı bilinmektedir. Bununla beraber bu coğrafya Kürtlere de ev sahipliği yapıyordu. İslamiyet’in yayılışıyla beraber tüm İslam Aleminde olduğu gibi bu coğrafyaya da birçok Müslüman Arap gelmiş, buralara yerleşmiş ve İslamiyet’i anlatmıştır. Bunun etkisiyle beraber Kur’anı Kerim’in de Arapça olması, buralarda hızlı bir Arapça öğrenme ve daha sonraları Araplaşma olarak sonuç vermiştir. Ancak yaşanan göçler ve demografik değişiklikler neticesinde, günümüz itibariyle Nüfusun büyük bir çoğunluğunu Kürtler teşkil etmekte olup geri kalan nüfus Araplardan ve Süryanilerden oluşmaktadır.

Dostlarla Dara zindanlarında.
Dostlarla Dara zindanlarında.

Kent değişik bir sosyal yapıya sahiptir. Eski yerli nüfusun çoğunluğunu kayıp etmiştir. Sınır kapısı olması, son yıllardaki köyden kente göçler dolayısıyla kentin sosyal yapısı tamamen değişmiştir. Bu değişiklikler ister istemez beraberinde büyük sorunları da getirmektedir.

 

Dara Antik Kenti.
Dara Antik Kenti.

 

Şehir başta da belirtildiği gibi E-90 Karayolu üzerindedir. Bu nedenle ulaşım imkânları iyi bir konumdadır. Karayolu haricinde şehrin içinden geçen ancak uzun süredir uluslararası ulaşıma kapalı bir demir yoluna sahiptir. Diyarbakır’a mesafesi 152 km., Mardin’e 56 km. Batman’a 139 km, Şanlıurfa’ya 220 km., Gaziantep’e ise 360 km.dir. Zaho’ya uzaklığı 140 km., Kamışlıya ise 1 km. kadardır. Kent tamamen düz bir alana kurulmuştur. İlçe sınır şehri olması dolayısı ile yerli turist bakımından oldukça şanslıdır. Hafta sonları genelde çevre il ve ilçelerden gerek ticaret için gerekse de mesire için çok sayıda yerli turist gelmektedir.

 

Ne yazık ki bu güzel kent, Nusaybin, yaşanan olaylardan ötürü birçok yeri harabe halinde bugün...
Ne yazık ki bu güzel kent, Nusaybin, yaşanan olaylardan ötürü harabe halinde bugün…

 

 

* Gezi yazımız olayların çok öncesinde kaleme alınmıştır.

 

Sürecek

 

Bizim Anadolu / Temmuz 2016

 

Paylaşın, dostlarınızın da haberi olsun…

 

 

 

    Share with your friends / Partagez avec vos amiEs / Dostlarınızla paylaşın...